VAR PÅ KONFERANSE

Reidun Ingerø, frivillig og representant for en av Frivillighetssentralens eier-organisasjoner, deltok på Regionkonferansen i Kristiansand.

REGION 2
Konferansen samlet godt over hundre personer fra hele 60 frivillighetssentraler i Sør- og Østlandet.
Sammen med daglig leder Wenche Erichsen, var Reidun aktivt med på ulike gruppearbeid og diskusjoner om frivillighetssentralene "er på rett spor" eller om det kan være behov for enkelte sporskift?

KKD
Fra Kultur og Kirkedepartementet (KKD) var Trond Giske tilstede på video. Rådgiver i KKD, Solveig Bjerkenes, var tilstede under hele konferansen og hun redegjorde for de nye retningslinjene for frivillighetssentraler - eller nærmiljøsentraler/kraftstasjoner for frivillig virke, som vel er det rette "byråkrat-navnet" i disse Soria-Moria-tider.

GOD UTVIKLING
Departementet er fornøyd med at sentralene har utviklet seg fra å være nærmest et kontor, en telefon og én ansatt, til å bli en myldrende møteplass og nærmiljøsentraler der lokalt frivillig initiativ får gløden opp hos stadig flere som ønsker å engasjere seg i ymse frivillig aktivitet.

STOR BREDDE
Bredden var stor hos de forskjellige sentralene som var representert på konferansen.
Annika Øygard ledet den faglige delen og fikk med seg styrerepresentanter, daglige ledere, frivillige, politikere, kommunalt ansatte og ordførere til både kafedialog og prosess-styrte møter med innlagte sporturer i dyreparken blant annet.
Annika har tidligere vært daglig leder på frivillighetssentral i Nittedal og ansatt i Frisam, den tidligere overbygningen for frivillighetssentralene i Helse- og sosialdirektoratet. Hun er nå selvstendig konsulent i firmaet DUkan.

MOTIVERT
Reidun var fornøyd med konferansen og vil stille på neste styremøte med referat fra de viktigste sakene.
Hun var glad og stolt over å representere Halden blant alle de mange andre stolte og glade konferanse-deltakerne.

UFORGLEMMELIG MØTE
Dessuten fikk Reidun og Wenche et uforglemmelig møte med en meget interessert og våken orangutang. Det hadde seg nemlig slik at dyreparken var stengt for dagen, men ved hjelp av en ansatt fikk disse to kvinner adgang til parken. Og det ble selvsagt tre timer med hyggelige møter med opptil flere interresante samtalepartnere.Den sibirske tigeren i luftegården, strutsen som ville spise skoene til Reidun og geita som sang, var fornøyelige alle sammen. Og altså den nevnte orangutangen var veldig flink til "å speile" og hadde et nærvær og oppfinnsomhet som nok flere skulle ha ønsket seg....
Wenche oppnådde spesielt god kontakt, her var kjemien helt rå!

KONFERANSEN
i Kristiansand var entydig positiv og et godt påfyll for et års videre jobbing for økt frivillighet og samklang i vårt lokal miljø.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.