LEKSEHJELP-PROSJEKTET

Her er noen av elevene som får leksehjelp av frivillige på Os skole etter skoletid mandager. De er på besøk på Frivillighetssentralen denne dagen for å snakke med journalist fra Kommunal Rapport, som samme dagen lager reportasje fra Frivillighetssentralen i Halden og spesielt leksehjelp-prosjektet.

MER LEKSEHJELP
I samarbeid med Rockehuset i Halden kommune og Halden Røde Kors vil Frivillighetssentralen utvide leksehjelptilbudet fra nyttår til også å gjelde leksehjelp for ungdomskoletrinnet.
I første omgang vil det bli tilbudt leksehjelp for elever fra Rødsberg ungdomsskole.
Leksehjelpen vil foregå tirsdager etter skoletid, i Ungdomsklubbens lokaler.

MÅLTID
Det tas sikte på å invitere til et enkelt måltid i forkant av leksehjelp-tilbudet

BEHOV FOR FLERE LEKSEHJELPERE
Det pågår for tiden registrering av interesserte frivillige som vil være leksehjelpere. Det er absolutt behov for flere interesserte. Ta kontakt med Frivillighetssentralen, Røde Kors eller Rockehuset.

UTDANNINGSDIREKTORATET
Frivillighetssentralen vil ha et koordinerende ansvar for utprøving av en leksehjelpmodell i Halden i de to neste årene. Prosjektet vil bli støttet økonomisk av Utdanningsdirektoratet.

Det er nedsatt en ressursgruppe med representanter fra skolene, kommunen, Røde Kors og frivillige, samt Frivillighetssentralen.
Nærmere informasjon om leksehjelp-prosjektet kan fås ved henvendelse til Frivillighetssentralen og mer info vil legges ut på nettsiden etterhvert.

STUDENTRADIO
Følg også med på Studentradioen i Halden, da det også der vil informeres om leksehjelp den nærmeste tiden.
Studenter fra Høgskolen har engasjert seg i prosjektet og vil bidra på forskjellige måter, med nettbasert kurs tilpasset leksehjelp-gruppene med mer..

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.