JURK - JURISDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER

Toril Charlotte Reynolds, Irsa Fatima Iqbal, Sobia Muzaffar Ali, Norsien Ishtiaq, fra venstre til høyre.

Fra venstre; Toril Charlotte Raynolds, Irsa Fatima Iqbal,Sobia Muzaffar Ali og Norsien Ishtiaq, er alle jusstudenter. De holdt et informasjonsmøte på Halden frivilligsentral onsdag 28.september og traff der kvinner som var interesserte i å få svar på mange spørsmål.

JURK
De fire studentene er med i JURK, som gir gratis rådgivning til kvinner i spørsmål om utlendingsrett, boligrett, arbeid, sosial- og trygdelov, samt vold og gjeld.

Tilbudet om et informasjonsmøte ble sendt til ulike instanser, som Voksenoppløæringen, NAV, Krisesenteret og foreninger som organiserer kvinner. Det var lkevel et fåtall kvinner som hadde møtt fram til møtet, men det ble et opplysende og meget aktivt møte, med mange spørsmål og samtaler rundt viktige spørsmål.  

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.