NY SELVHJELPSGRUPPE FOR MENN

Frivillighetssentralen organiserer Angstringen og selvhjelpsgrupper. I den senere tid har gruppene bestått av kvinner, bare kvinner. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Det er også menn som tar kontakt og ivrer etter å "gripe tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser og ta ansvar" - å bli med i en selvhjelpsgruppe, - men å ta skrittet fullt ut, komme til det første møtet - se,- det er ikke bare enkelt. Nå søkes flere for å etablere en egen selvhjelpsgruppe for menn.  

VANSKELIGE FØLELSER
Selvhjelpsgruppearbeid skjer i en lokal angstring/frivillighetssentral. Disse er tilsluttet Angstringen Norge.
Opplevelsen av angst som et vanskelig livsproblem (ikke som diagnose) ligger til grunn for Angstringens forståelse av angstbegrepet.

SELVHJELPSGRUPPENE i Halden består av mennesker som opplever et livsproblem de har behov for å bearbeide.
Å bestemme seg for å prøve er det første skrittet i riktig retning.

DU KAN selv delta og oppnå støtte i en gruppe og få utbytte av egne og andres erfaringer.

SELVHJELPSGRPPENE bygger på erfaringsbasert kunnskap om egen situasjon.
Drift og videreutvikling av selvhjelpsarbeidet er basert på frivillig innsats.
DU er eksperten på ditt liv.

MOT gjør ikke tingene enkle, men det kan gjøre ting mulige.

NY GRUPPE kan starte i desember. Vil DU være med kan du ta kontakt med Wenche på Frivillighetssentralen.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.