NYTT STYRE VALGT PÅ ÅRSMØTET

Foran sitter Per-Martin Karlsen fra Kiwanis som ble gjenvalgt til styreleder, Lillian Andersen, frivillig og nestleder, bak fra v. Kjell Jensen fra Human-Etisk Forbund, Elisabeth Egeberg,vara og frivillig,Erling Günther vara Tempelridderordenen Gyldenløve, Ann-Kristin Grødahl, ny i styret, frivillig, Thorstein Lundestad vara Pensjonistfor og Elisabeth Guttormsen,Fagforb.pensj.gr. Karoline Ludvigsen og Tor Hveding var ikke tilstede når bildet ble tatt.

GODT OPPMØTE
14 av i alt 18 organisasjoner var representert på årsmøtet. cirka 40 var tilstede.

NYTT NAVN
Årsmøtet bestemte at Senter for frivillige tjenester heretter skal hete Frivillighetssentralen i Halden.

Årsmøtet behandlet årsrapport, regnskap, årsplan og budsjett for 2006.

Stemningen var god, enigheten stor.
Fjorårets reultat viser et driftsunderskudd. Egenkapitalen fra fjoråret er "spist opp" og Violgt 14 fremstår som et knakende godt frivillighetens hus. Det er foretatt reparasjoner og investeringer som sikrer virksomhet i huset i lang tid.

FRIVILLIGHET FRA A-Å
Årsrapporten viser til det store dugnadsåret, samarbeidsåret og besøksåret 2005. Rapporten inneholder også mange bilder fra store deler av virksomheten og "frivilligheten fra a til å.

NYE PLANER 2006
Faste "gamle" aktiviteter og grupper fortsetter i 2006. Dette gjelder besøks og trivselsgrupper, lokalguide, leksehjelp, boka hjem, elever på tilvalgsfag, dugnadsgrupper, maleglede, hobbyglede, visegruppa 1881, osv..

MYE SANG
Det er også igangsatt nye samarbeidsprosjekt, som allsang-kveldene "Syng for livet" som hadde premierekveld etter årsmøtet. 29 var med og utfra stemningen ikveld vil helt sikkert de samme 29 og flere, komme tilbake neste allsang-kveld, som blir 27.april og 8.juni.

KOMMUNIKASJON
Snart blir det tegnspråk-kurs på frivillighetssentralen, kurs i kalografi. Det blir bom-kræsj-bang samarbeid, med forfatterbesøk på biblioteket, visegruppa 1881 med konserter på biblioteket, i Hagegata og på sykehjemmet.

KARNEVAL
Karneval på Frivillighetssentralen med Bra-bandet som hus-orkester er også et bom-kræsj-bang program mandag 3.april fra kl.18.

HAGESTELL
Dagen etter,tirsdag 4.april får vi besøk av Hagelagets leder, Kjell Haugset, som en forberedelse til vår og sommersesongen i "vår egen hage og gårdsplass".

"SKATTEN I KJELLEREN"
Else Rønnevig, "Sprossa" gjester frivillighetssentralen 4.mai og vil snakke om "Gamle hus og bakerovner, trend og tradisjon".

VI FÅR BESØK
Det blir også besøk fra kvinnegruppe i Fredrikstad i mai og en lokal folkehelsedag 8.juni.
Juni byr også på forfatterbesøk og jordbærparty.

TRIM OG TRIVELIG TUR
Ny tyttebærtur og tyttebærfest står på programmet i september før vi igjen markerer Verdensdagen for psykisk helse rundt 10.oktober.

HØSTUTSTILLING
Novemberutstilling med Malegleden holdes i år på Halden sykehjem. Maleglede-entusiastene har allerede laget mange bilder og noen av disse kan sees på veggene i frivillighetssentralen.

ØKONOMI
Økonomien må helst vise et positivt resultat for 2006. Det vil derfor være tett god styring og oppfølging fra daglig leder og styret. Frivillige har påtatt seg ansvar for noe anbudsinnhenting på forbruks-og kontormateriell.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.