RANDI MO TAKKER AV SOM STYRELEDER

På Årsmøtet torsdag 10. mars 2005 ble det valgt et nytt styre for Frivillighetssentralen. Per Martin Karlsen ble valgt som ny leder etter Randi Mo, som har vært styreleder siden 2003.
Talen som Randi Mo holdt kan du lese her:

Kjære årsmøtedeltakere!
Kjære representanter fra våre eierorganisasjoner og frivillige!
Som styreleder vil jeg få lov til å ønske velkommen til årsmøte i Frivillighetssentralen. Vi er ingen gammel organisasjon, men vi er snart 10 år og som 9 åringer flest full av virketrang og tiltakslyst. Vi vet vel ikke helt hva vi skal bli når vi blir store, men her som i mange andre tilfeller så blir veien til mens vi går. Organisasjonens første årsmøte ble holdt 27. februar 1996 og møtet  ble ledet av Arne Skibsted. Mange av dere som er tilstede i dag, var også med den dagen. Godkjenning av organisasjonen som en frivillighetssentral ble gitt før jul 1995. (Det planlegges en markering av jubileet nærmere jul.)
Svært mange av de produktene Frivillighetssentralen leverer i dag, var først en idé fra en frivillig. Så ble det grepet fatt i ideen og videreutvikling ble satt i gang. Slik var starten til mye av det som foregår i dag i regi av Frivillighetssentralen.
Vi er inne i jubileenes år. Spesielt her i Halden merkes det godt. I de store jubileers sammenheng er 10 år  ingenting.  Det går imidlertid an å være livskraftig og allsidig i denne alderen også. Det  vil vår årsrapport som daglig leder av Frivillighetssentralen, Wenche Erichsen har utarbeidet, fortelle oss litt om. I sin årsrapport vil dere lese om alle F-ene som har preget daglig leder og styrets arbeid i året som har gått. Jeg skulle ha lyst til å videreføre denne bokstavleken litt å si at Frivillighetssentralen i alle år skal bygge på de tre T-er, nemlig trygghet, trivsel og tilhørighet
Frivillighetssentralen bygger på den idé at vi skal være en inkluderende organisasjon hvor alle kan føle trygghet, tilhørighet og trivsel. Du må selv ta ett initiativ til å bli deltaker i det fellesskapet som dannes her.  Har du først meldt deg, vil du få tildelt oppgaver som mest mulig er tilpasset dine egenskaper og ønsker om aktiviteter. Senere vil du  føle at du kanskje utfører gjerninger som ikke bare er til glede for andre, men ikke minst til glede for deg selv. Ved å yte for andre, bry seg om andre, får du mangefolds igjen selv.
En frivillighetssentral hadde ikke hatt noe å tilby lokalmiljøet hvis vi ikke hadde hatt ett nett av frivillige å sette inn. Jeg vil benytte denne anledning til å takke alle frivillige innen organisasjonen som på hver sin plass har ydet en formidabel jobb. Uten dere hadde det ikke blitt en slik allsidig årsrapport som vil bli lagt frem her i dag, og uten dere hadde det ikke sittet så mange takknemlige mennesker rundt om i Halden.
Frivillighetssentralen hadde ikke vært noe uten de frivillige, men jeg vil forlenge tanken og si at Frivillighetssentralen hadde heller ikke vært noe uten daglig leder.  Frivillighetssentralen er ”Wenche”. Uten hennes arbeidskapasitet og engasjement  hadde vi heller ikke stått der vi står i dag. Spesielt vil jeg nevne hennes arbeid for at vi skal ha en ordnet økonomi og ett sted å være.
Nå kan vi forsiktig tillate oss å tro på at vi har ett sted å være for mer enn ett år selv om den formelle leieavtalen fortsatt mangler!

Jeg vil takke Halden kommune og de politisk valgte representanter for forståelse og positive holdninger de har for vårt arbeid. Vi på vår side vil vektlegge at vi ikke skal påta oss oppgaver som naturlig er kommunale, men vi skal komme som ett tillegg til de kommunale ytelser. Vi er en gjeng frivillige som med glede stiller opp når det trenges, men i det å være frivillig ligger også retten til å si nei når det ikke passer oss. Det ber vi om respekt for.
Igjen hjertelig velkommen alle sammen!


<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.