SKATTEN I KJELLEREN

Rolf B. Wegner var som foredragsholder invitert til Frivillighetssentralen på frokost-møte i august. Noe senere kom han tilbake, medbrakt meisel og hammer. Etter en time med hakke og bankelyder fra kjelleren, kom Wegner opp fra kjelleren og kunne fastslo at der nede befant det seg en virkelig skatt, en 140 år gammel bakerovn!

SORENSKRIVER-BRØDET
Halden Arbeiderblad har viet siste siden den 6. desember til Wegner og "hans" oppdagelse.
Politimester Rolf B. Wegner har funnet en 140 år gammel innmurt bakerovn i hans barndoms hus i Violgaten 14. Han håper nå at ovnen restaureres og tas i bruk igjen, står det å lese i Halden Arbeiderblad.

BAKE BRØD I KJELLEREN?
Rolf B.Wegner mener at Frivillighetssentralen som idag bebor huset, står overfor en oppgave som både har med kultur, bevaring og tradisjonsbæring å gjøre.
Han viser også til sin kontakt med statsstipendiat Else Rønnevig. Hun er ekspert på gamle bakerovner, samt forfatter av boka "bakaromnen - trend og tradisjon". Wegner har vist henne bilder av funnet. På bildene er døren borte på selve ovnen og kammeret er murt igjen.
Det er godt mulig at både ovnsdøren og trekkluken ble hektet av og lagt inn i kammeret før det ble murt igjen.
Else Rønnevig uttaler i et brev til Wegner at  "- det ville være synd om denne flotte bakerovnen og grua ikke ble restaurert og tatt i bruk igjen.
Bakerovnen har ikke bare stor verneverdi, men også bruksverdi.
ingen av de ovnstypene jeg har vært borte i gir så positive ringvirkninger i sosial sammenheng som bakerovnene. Kostnadene vil være minimale i forhold til hva dere får tilbake. jeg sier derfor bare:
Tvi, tvi til bevaring av HUSETS HJERTE."
Det sier også Rolf B.Wegner

FOREDRAG PÅ SENTRALEN
Ifølge Rolf B.Wegner kommer gjerne Else Rønnevig til Halden og frivillighetssentralen for å informere mer om gamle bakerovner.
Det vil vi ta initiativ til på nyåret.

MURER-BESØK
Oppslaget i Halden Arbeiderblad har vakt en viss interesse blant flere som har tatt kontakt med Frivillighetssentralen om det interessante funnet.
Vår egen frivillige "huskonsulent", murermester Thorstein Lundestad, er en av de første som skal ta en ekstra titt på grua og SKATTEN i kjelleren.<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.