VIOLGT. 14 BLIR PUSSET OPP

Her fra malearbeidet og dugnaden på veggen inn mot bakgården. Mange dager med skraping og ny maling syntes godt.

Oppussingen av Violgt 14 kan snart bli en realitet, hvis vi skal tro den politiske behandlingen i Halden kommune. Gleden er selvsagt kjempestor blant de mange frivillige som er glade i det levende "miljøhuset", den gamle Sorenskrivergården. Politikerne ønsker å gi "krisepakke"-midler for å få fortgang både på arbeidstiltak og oppussingen av det fine gamle særegne huset på nordsiden i sentrum.

FLYTTET INN I 2004
Frivilligsentralen flyttet inn i Violgt 14, etter å ha holdt til i fire ulike lokaler tidligere. Frivilligsentralen har en avtale med Halden kommune om fri stasjon i bygget, mot ansvar for daglig vedlikehold og mindre oppussingsarbeider.
Fra innflyttingen i 2004, som til å begynne med, var kun et midlertidig oppholdssted, først tre uker, senere ble det forlenget med noen uker til, så to måneder, ut året osv...... så ut året 2005..., har det vært gjort en del tiltak for å forhindre skader, ved fukt, etc.
Etter tømming og "rundvask" ble det installert ventiler i hele kjellerlokalet for å sikre gjennomlufting.
Det er skrapt og malt deler av ytterveggene. Det er foretatt en god del malearbeid innendørs.
Da det ble konstatert muggsopp i de to tilbyggene til huset, ble det ene tilbygget revet, ny vegg satt opp og det ble montert lufteventiler i et tilbygg.

Disse utbedringene, samt at huset blir passet på og tatt vare på av de mange frivillige som bruker huset gjennom hele året, både dag og kveldstid, har bidratt til at huset igjen "puster" og kan igjen fremstå som en fin sentrumsbygning. Men forfallet er dessverre synlig. Tak, vinduer, ytterkledning er noe av det som står på listen over utbedringer som må til for å sikre huset for nye år.


HVA SKAL GJØRES? OG NÅR?
Foreløpig må politikerne og Eiendomsavdelingen i Halden kommune behandle ferdig de foreslåtte tiltakene.
Frivilligsentralen samarbeider om å legge fram situasjonsrapporter,"kart, målinger og tegninger". Deretter vil det innhentes tilbud før arbeidet igangsettes.

OPTIMISTER
Vi håper, for husets skyld, at "de innlededende rundene" ikke skal ta både vinter og vår...og år... og gleder oss til være med på å oppleve hva politisk vilje ,og faglig tyngde, kan føre til, når det gjelder.

Kan vi igjen øyne et håp, om en gammel sorenskriverbygning, nymalt og blank , med tette tak og vinduer som kan både kan åpnes og lukkes, dører som er hele og kan ønske velkommen til liten og stor til hverdag og fest, aktiviteter og møter, som i dag, men uten vann i kjelleren hver høst og kanskje en flaggstang og en ny liten fuglekasse "alà Wegners" på veggen mot den fredelige bakgården...

For ordens skyld, fuglekassen er ikke inne i beregningene på den oppgitte foreslåtte summen på kr 620.000 som er foreslått av det politiske utvalget.....

Men tak, vinduer, kjellerdør, utvendig malearbeid og diverse arbeider på kjøkken er blant de foreslåtte innsatsene.
<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.