LEKSEHJELP

Det jobbes med lekser rundt bordene på Frivilligsentralen hver mandag.

Det er stadig flere ungdommer som kommer innom for å jobbe med lekser og få leksehjelp på Leksehjelpdagen, mandager.
Tre studenter fra Høgskolen er med som leksehjelpere og synes selv de lærer mye av å hjelpe elevene med matematikkfaget.

AVSLUTTET PROSJEKT
Frvivilligsentralen i Halden har i to år deltatt i et forsøksprosjekt i regi av utdanningsdirektoratet, der ulike leksehjelpmodeller er prøvd ut.

Senere denne uken, skal to av leksehjelperne delta på en avslutningskonferanse på Gardermoen, sammen med representanter fra mange prosjekter fra hele landet.

FORTSETTER
Leksehjelpen i Halden fortsetter på samme måte som tidligere.
I et samarbeid med Os skole og etterhvert også flere barneskoler igangsettes leksehjelpgrupper på skolene og i Frivillighetssentralens lokaler tilbys leksehjelp for ungdomsskoleelever og enkelte elever fra videregående skole.
Det kan også igangsettes leksehjelp en til en i de tilfellene der dette er mulig og det er frivillige leksehjelpere som kan og har lyst.

SAMARBEID
Frivilligsentralen har blitt kontaktet av flere skoler for et samarbeid om leksehjelp. Dersom det er nok frivillige som ønsker å være med som leksehjelpere vil det igangsettes en ny gruppe for elevene ved Låby skole på nyåret.

Erfaringene i løpet av de siste årene med leksehjelp i regi av frivillige organisasjoner og Frivilligsentralen i vårt lokalsamfunn viser tydelig et klart behov for et godt samarbeid med skolene, som er med og informerer om at leksehjelptilbudet finnes og er med og legger til rette for tilbudet. Det er viktig med enkeltlærere, rektorer eller andre tilsatte ved skolen som er entusiastiske og positive til leksehjelpen, i et samspill med frivillige.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.