STATSSEKRETÆREN KOMMER TIL HALDEN

Statssekretær i Kulturdepartementet, Mette Gundersen kommer til frivillighetssentralens 10 års jubileum i Fredrikshald teater 1.mars

MANGE INVITERTE
Frivillighetssentralen planlegger festaften i teateret i anledning 10 års dagen.
Ekstra gledelig var det å få positivt svar fra Kulturdepartementet om at Mette Gundersen og Kirsten Haaland takket ja til invitasjonen.
Kulturministeren var invitert, men hadde ikke anledning å delta.
Mange frivillige tilknyttet sentralen vil være tilstede denne kvelden, både i salen og på scenen.  
Mange gjester fra eierorganisasjonene og andre samarbeidsaktører vil også være med.
Ordfører Per Kristian Dahl kommer og det gjør også en glad "tyttebær-gruppe" fra Svinndal, Haldens vennskaps-sentral.

FINT PROGRAM
Frivillighetssentralen har mange venner og mange sang-glade venner.! Mange av disse vil  fremføre en sang, eller to og
tre i løpet av kvelden.
Vi vil også i programmet få vist fortellerglede og danseglede.
De som står for mange av gledene er;

fire dansere fra kammerballetten, Halden ballettskole, Leo Leonardsen m. gitaren, Tine Valand m. gitar, Gunn Heidi Johansen,
Haldenia (kor), Mixdur (kor).

Kvelden kan også by på Visegruppa 1881, Egil Thorgersen med utdrag fra sin siste bok, Arnhild Frengstad, piano og tidligere styreledere og nåværende med sine tanker om fortid og nåtid.

Det blir taler ved statssekretær Mette Gundersen og ordfører Per Kristian Dahl.
Tyttebærhilsen fra bygdesentralen i Svinndal er allerede nevnt og noe er kanskje glemt. Men til å hjelpe oss denne kvelden har vi ungdomsskole-elevene fra Rødsberg som vil være hjertelig tilstede med både oppgaver og som gjester.


MANGE OPPGAVER
Det er mye som skal ordnes til en slik festaften og flere dugnadsgrupper vil være i sving med alt fra innkjøp, kakebaking, pynting, etc...
Disse vil være i sving med små og store oppgaver fra tidlig morgen.

FØRFEST
Allerede på formiddagen 1.mars blir det en flott jubileumsfest på Halden sykehjem der alle beboerne fra tre avdelinger inviteres til trivselsstua med servering og "1881"-underholdning.<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.