UTENFRA - INNENFOR?

Ida T.Vedeld med foredrag om Mangfoldige minner på kvinnegruppa.

Izolda Sonishvili fortalte om Georgia

Ida Vedeld, Margrethe Karijord og Safia Abdi.

God stemning på kvinnekvelden.

Ida Tolgensbakk Vedeld besøkte Internasjonal kvinnegruppe i Halden mandag kveld og informerte om prosjektet som har som oppgave å samle inn, dokumentere, presentere og bevare kulturminner og fortellinger fra den nye innvandringen.

SAMARBEID
Det er Norsk lokalhistorisk institutt, Norsk Folkeminnelag og Landslaget for lokalhistorielag som i forbindelse med Mangfoldsåret 2008, inviterer lokalhistorielag, innvandrerorganisasjoner, skoleklasser, folkebibliotker og andre interesserte med på denne nasjonale storsatsingen.

Norsk Follkeminnelag er en frivillig organisasjon som siden 1920 årlig har regisert og utgitt en til to kulturhistoriske bøker.
Norsk lokalhistorisk institutt er en statsinstitusjon under Kultur- og kirkedepartementet, og har som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge.
Landslaget for lokalhistorie er en frivillig kulturvernorganisasjon, som er en paraply for historielag og andre foreninger som arbeider med lokalhistorie.

Året 2008 er markeringsår for kulturelt mangfold. Det overordnede målet med Mangfoldsåret er at fra og med 2008 skal kulturlivet i Norge i større grad enn i dag gjenspeile kulturelt mangfold.


RÅD OG TIPS
Ida Vedeld kom også med råd og tips for å finne mennesker som vil fortelle.
Kanskje finnes det intervjuobjekter på arbeidsplassen, i barnas barnehage, på bussen? etc.
Hun snakket også om at det kan være naturlig at intervjuene foregår hjemme hos en av partene i lokalmiljøet, men man kan også møtes på kafe.
Det kan også være greit og finne relevante organisasjoner i ditt nærområde, for eksempel internasjonale kvinneforum, frivillighetssentraler, leksehjelpgrupper, etc.

Spill gjerne inn samtalen på bånd. Prosjektet har noe opptaksutstyr til utlåns. Materialet sendes på e-post til prosjektledelsen, så blir det publisert på nettsiden.
TOLKING
Prosjektet kan også bistå med noen midler til tolker eller oversettere.
ETIKK
Det vil alldig være viktig å forklare dem man skal intervjue om hva prosjektet går ut på og hvordan materialet vil oppbevares og publiseres.
materialet vil arkiveres hos Norsk Lokalhistorisk institutt og publiseres på nett, i bokform og kanskje i en museumsutstilling.
Intervjuobjektene må selv bestemme om de vil være anonyme eller ikke.

Les gjerne først brosjyren Vi og De fra Integrerings og mangfoldsdirektoreatet. Den gir gode råd når det gjelder flerkulturell kommunkasjon og dialog.

INTERVJUGUIDE
Det foreligger altså en intervjuguide, som inneholder overskrifter som; Stedet som møteplass, introduksjon, reisen til Norge, Landskap og sted, mennesker og hverdagsliv, det norske systemet, og Fortellinger fra Mangfolds-Norge.

FOREDRAG OM GEORGIA
Etter å ha servert de mange og tretti kvinnene en nydelig georgisk vegetarret, som inneholdt mye auberginer og hvitløk, fortalte Izolda Sonishvili, som selv er fra Georgia, om sitt hjemland. Hun holdt et engasjerende foredrag, med bruk av både film og musikk, som ga tilhørerne en fin opplevelse av et land som er  rikt på både natur og kultur.
Izolda, var selv opptatt av at hun "ikke er særlig flink å snakke norsk", men det var ingen av tilhørerne enig i. Mange var ,tvert i mot, helt uenig og roste Izolda for et flott foredrag som var både inspirerende og lærerrikt - og norsken, ja den var helt forståelig. og kroppsspråket exellent!

TAKK! og TAKK!
Ida Vedeld fikk pakke med hjem, med siste tog (21!) hjem til Oslo og takk fra en fornøyd kvinnegruppe. Izolda fikk blomster og blomster fikk også Lita og Anne-Lise, som sammen med Izolda, hadde vært "kjøkkenassistenter" fra kl 14.00 denne dagen og dessuten hadde de med seg hjemmelaget karamell- og sjokoladepudding, som kvinnene i det internasjonale nettverket satte stor pris på.

8.MARS 2008
To fra 8.mars-gruppe i Halden, inka og Fereste, informerte om at det på selveste kvinnedagen, lørdag 8.mars, er planlagt et arrangement med fokus på kvinner og et innsamlingsprosjekt til kvinner i Afghanistan. Kvelden vil også by på mye underholdning med flere lokale kvinnelige artister. Arrangmentet vil finne sted i Frivilligghetssentralens lokaler. Nærmere annonsering om dette i avisene. Alle i det internasjonale kvinnenettverket ønskes velkommen.

BESØK FRA MOSS
36 var tilstede på årets andre kvinnekveld og fra Moss Frivillighetssentral kom daglig leder og to frivillige som også fortalte om matlagingsprosjektet i Moss og strikkegruppene.

En fin kveld- som altså, fra februar er utvidet fra 2 til 3 timer.
Neste kvinnekveld er mandag 31.mars 18-21.

PROGRAM?
Det er ikke fastsatt noe spesielt tema for kvelden. Men det er lov å komme med forslag og gjerne være med og bidra.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.