ÅRSMØTET 2009

Den nye styrelederen, Nils Vattekar får med seg Ann-Kristin Grødahl som nestleder og Reidun Ingerø, styremedlem.

Erlend Tysnes, med en usedvanlig god kroppsbeherskelse.

Varaordfører Wenche Olsen, takket fra Halden Kommune.

Visegruppa 1881, med olav Evensen i spissen, avsluttet årsmøtet.

Svevende kuler, viser, twist , pizza og besøk av varaordfører Wenche Olsen, var også en del av årsmøtet, som valgte Nils Vattekar som den nye styrelederen for Halden Frivilligsentral. På bildet er han sammen med nestleder Ann-kristin Grødahl, til venstre og Reidun Ingerø, som begge tok gjenvalg for nye to år.

TO NYE
Ved siden av Nils Vattekar, som har vært med som vara i et år, ble Placide Gnaly, valgt som vara til styret. De som har tatt gjenvalg og ble enstemmig valgt av årsmøtet er; foruten Nils Vattekar, Ann-Kristin Grødahl og Reidun Ingerø, også Kjell Jensen og Erling Gûnther.
Ved siden av Placie Gnaly som vara, er også Terese Engedahl, Tor Hveding, Karin Lykke-Seest og Kari Sørlie.
GODT MØTE
Det var over 40 til stede da Frivilligsentralen inviterte til årsmøte torsdag 7.mai og møtet ble innledet med et minutts stillhet, til minne om Per-Martin Karlsen, som døde i mars i år. Per-Martin Karlsen var styreleder fra 2004 og var også med i styret noen år ftidligere. Han var til det siste en mann som først og fremst var positiv og optimistisk. av natur.  Han hadde et stort nettverk, var utadvendt og snakket lett med alle.
Han var engasjert i alle deler av virksomheten ved sentralen og samarbeidet med daglig leder var i alle år preget av en munter tone og et gjensidig tillitsforhold. De to hadde ukentlig kontakt og flere av samtalene foregikk gjerne mens Per-Martin satt i bilen, i innland eller utland, aktiv som han var, helt til det siste. Møteforberedelser, søknader, rapporter, drøfting om investeringer eller praktiske gjøremål ble diskutert og om det var noe ekstra, kunne det bli et ekstramøte på en halvtime en tidlig morgen eller også gjerne på kveldstid.

1881
Visegruppa 1881 sjarmerte årsmøtedeltakerne med musikk og sang etter årsmøtesakene, noe som ble satt stor pris på hos alle. Før møtet startet fikk alle en spesiell opplevelse når Erlend Tysnes viste sine sjongleringstalenter med svevende kuler. Imponerende! Erlend går siste året på formingslinje ved Risum videregående og til høsten er han elev på danselinjen ved enn folkehøgskole på Vestlandet.

VARAORDFØRER: Å VÆRE HER, MORSOMT OGNYTTIG
Varaordfører Wenche Olsen, var til stede på årsmøtet og takket spesielt alle de frivillige for den store innsatsen som gjøres for lokalsamfunnet i Halden. Dere har et brett spekter på deres aktivitet og dekker mange behov for både gammel og ung, uttalte varaordføreren.
- Tusen takk for den innsatsen dere gir, jeg er full av beundring over mennesker som helt uten egen vinning gir av sin tid og er gode bidragsytere til fellesskapet, forstatte varaordføreren og overrakte blomster.
ÅRSRAPPORT
Årsrapporten var fyldig og ga et godt innblikk i bredde og mangfold når det gjelder virksomheten for det siste året. Ekstra populært var årskvalakaden i bilder og rim-tekst, noe som også vitner om kreativitet på mange plan. Rapporten er ikke lagt ut på net, men interesserte kan bestille papirutgaven ved henvendelse til kontoret.
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 18.JUNI
Det nye styret skal nå sluttføre arbeidet som er påbegynt med å registrere Frivilligsentralen, slik at denne blir tilpasset nye retningslinjer og krav som settes i forhold til myndigheter og registre.
Det vil derfor, i løpet av kort tid, bli innkallt til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endring av vedtektene.
Mer om dette i senere sak.
<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.