KURS FOR FRIVILLIGE

Home Start i Halden skal sette i gang kurs for frivillige som ønsker å være familiekontakter.
Kurset starter torsdag 8. september og Eva Hovland (bildet) er kursleder.

Home Start Familiekontakten er et tilbud der frivillige kan komme hjem til småbarnsfamilier og tilby støtte, vennskap og praktisk hjelp.
Kurset, som er på 30 timer, er obligatorisk for alle som vil være med å hjelpe familiene.
Eva Hovland er koordinator for Home Start i Halden og kan treffes på telefon 95 48 06 15
Kurskveldene er fra kl 18 til 21 og foregår i Frivillighetssentralens lokaler i Violgt. 14 i Halden.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.