VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse ble markert på flere måter i sentrum idag. I parken var det stor samling av førskolebarn som underholdt med mange og fine sanger. På bildet sees barn og voksne fra Stangeløkka barnehage.

Det aller viktigste er:
Å styrke barnas selvfølelse og legge til rette for et godt oppvekstmiljø.

Det er viktig at vi gir barn gode erfaringer med sine medmennesker, i første omgang med sin familie og venner. Gjennom å få en overvekt med positive opplevelser, vil barnet reagere på negative opplevelser med å fortelle om det de opplever. De vil be om hjelp til å løse det sammen med voksne de kjenner seg trygge på.

VERKSTED FOR DE STØRRE BARNA
Hele 40 6.klassinger underholdt med egne tekster og melodier, godt hjulpet av Leo Leonardsen, som har vært sammen med elevene fra Folkvang skole i musikkverksted-timer de siste tre ukene.

FLINKE
Elevene fremførte dikt og sanger på Servicesenteret på Rådhuset og de hadde fortjent et mye større publikum. Men de som var der klappet taktfast og lenge og var imponert over alt elevene hadde klart på disse få timene med musikkverksted på skolen, som en del av vår lokale psykisk helse-markering 10. oktober.
Elevene svarte også ja på utfordringen om å bli med og lage enda flere sanger til neste års markering og ifølge avdelingsleder Berit Lindstrøm ville gjerne skolen også bidra neste år.

Elevenes tekster henger på service-senteret hele uken. På samme sted kan man også hente diverse brosjyrer.
Brosjyrer som den 10. oktober ble utdelt på stand i parken og andre steder i sentrum.

VENNSKAP
Elevene har skrevet om vennskap og følelser, om å føle seg utenfor og kjenne seg glad og mye mye mer.
Her er rim og rytme og nydelige tekster - og mye å lære.

FORTSETTER
Psykisk helse-programmet i Halden fortsetter noen dager til, med åpent foredrag for alle interesserte i Kommunestyresalen onsdag kveld. Psykolog Heidi Bergman og pedagog Marte Herrebrøden vil snakke rundt temaet "Se meg".

Kvelden etter inviteres det til et åpent møte i Busterudgaten med foredrag av prest Per Christian Solberg og naturmedisiner Jan Magne Sørensen.
Samme kveld arrangeres spillekveld for ungdommer fra 13 år på Rockehuset.
I helgen, fra fredag til søndag arrangeres et dataparty for ungdom fra 13 år på Strupe.
Det er ungdomsgruppa til Mental Helse i Halden som er ansvarlige for dataparty.


<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.