SORG OG OMSORG

Illustrasjonen på Sorg og Omsorg-brosjyren er tegnet av Rigmor Haugsand

Mange års samarbeid om Sorg og Omsorg i Halden

Sorggrupper, samvær og samtaler eller sagt på en annen måte; hjelp og støtte når en du er glad i dør. Det er formålet med Sorg og Omsorg i Halden. Flere organisasjoner står bak; B R A Halden Helselag, Demensforeningen, Den Norske Kirke, Human-Etisk Forbund, Sanitetsforeningen,Halden Sorpotimistklubb, Repr for skole og helsevesen, Rådgivningsgruppen og Frivilligsentralen.

KONTAKT
Ønsker du kontakt med en sorggruppe eller en samtale; Henvend deg til Frivilligsentralen, 69 17 64 82. Besøksadr Violgt 14 elelr dir koordinator Kari Sol Tveter 95 42 80 73.

Sorg og Omsorg i Halden arrangerer også jevnlige sammenkomster med fokus på nærvær, samtale, informasjon og et hyggelig samvær. Det serveres et kveldsmåltid og mågruppen er mennesker som i løpet av det siste halvåret har mistet en av sine nærmeste.
Sammenkomstene har vært godt besøkt, fra i underkant av ti til omlag 30 til stede. Trivselsstua på Halden sykehjem benyttes til samværet.

Illustrasjonen på brosjyren (bildet) er tegnet av Rigmor Haugsand.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.