VIKTIGE SPØRSMÅL PÅ TEMAMØTE

Etikk, moral, taushetsløfte, grensesetting og kommunikasjon er stikkord for gårsdagens temamøte med Ellen Rikter Svendsen (bildet) som foredragsholder. 20 frivillige deltakere sørget for spørsmål og diskusjon og at det var en god "oppfrisker" fra kurs tidligere var alle enige om.

BRY SEG OM
Forsamlingen var aktive og sørget for god meningsutveksling og diskusjon om flere temaer.
Det meste av temamøtet handlet om taushetsløftet og forhold rundt usikkerhet om tolkningen.
Med en forsamling som var preget av at de fleste hadde både mange års erfaring som frivillig og også hadde "mye på hjertet" var det en rekke situasjoner og forhold som det ble snakket om.
Man skal bry seg om og ikke bry seg med var det en som uttalte.

MANGE VIKTIGE SPØRSMÅL
Hvis du som hjelper kommer opp i vanskelige situasjoner. Hvem kan du henvende deg til når du er "bundet" av et taushetsløfte? var et av mange spørsmål som ble tatt opp på møtet.

IKKE JURIDISK BINDENDE
Som frivillig er man ikke på samme måte bundet som i arbeidslivet, men det er likevel helt nødvendig og etisk og moralsk riktig å overholde taushetsplikten.
Vi må være oss bevisst på en selvpålagt taushetsplikt, mente Ellen Rikter Svendsen, som også uttalte at menneskene som frivillige besøksvenner og ledsagere besøker ofte er i en utsatt og sårbar situasjon og har krav på vår taushetsplikt.
Det er derfor viktig å innprente og ikke snakke om forhold vi hører og får kjenskap til gjennom innsatsen i Frivillighetssentralen.
Hun oppfordret frivillige om å henvende seg til daglig leder av frivillighetssentralen for nødvendig oppfølging, motivasjon og veiledning når det gjaldt behvovet for å snakke om egne følelser knyttet til oppgaver relatert til Frivillighetssentralen.

ÅPENHET OG KOMMUNIKASJON
På Frivillighetssentralen registreres henvendelser og alle nye frivillige gjennomgår skjema med daglig leder som også omhandler taushetsløfte som alle må underskrive på. Som frivillig gjøres det avtaler for hvert enkelt oppdrag og det er oppfølging underveis.

NYE TEMAMØTER
Tema-møtet om Taushetsløfte ble tatt godt imot av deltakerne som gjerne kommer til flere møter. Behovet for å treffes og ta opp spørsmål som angår rollen som frivillig er stort og det vil derfor på nyåret bli lagt opp til flere tema-møter.

MINDRE GRUPPER
Det var flere som påpekte at det var i "meste laget" med deltakere på dette tema-møtet. Det vil derfor tas hensyn til dette neste gang.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.