ÅRSMØTET

Da var valget over for denne gang. Anne-Marit Thorby, leder av valgkomiteen synes det er fint med så mange frie og villige folk! Ann-Kristin Grødahl, nestleder i styret står bak, like blid!

Mange kom til årsmøte og det ble en hyggelig kveld med både årsmøtesaker og swing.

Ann-Kristin Grødahl, nestleder i styret sammen med nyvalgt vara Nils Vattekar. Bak står kjøkkengjengen Lita Engebretsen og Izolda Sohishili og ved bordet bak sitter valgkomiteens Anne-Marit og Leif.

Never too Late i aksjon.

Over førti tilstede på årsmøte onsdag kveld som avsluttet med Never too Late og en time med jazz. Styreleder og de andre medlemmene tok alle gjenvalg og kun en ny ble valgt som varamedlem. Nils Vattekar fra Fredriksten Rotary ertstatter Thorstein Lundestad som vara i styret. Per-Martin Karlsen fra Kiwanis fortsetter som styreleder. På bildet er Anne-Marit Thorby fornøyd med valgkomiteens arbeid og bak er Ann-Kristin Grødahl, nestleder i styret og like blid!

STYRET
Styret for 2008 består av
Per Martin Karlsen, Kiwanis, Ann-Kristin Grødahl, Frivillig, Kjell Jensen, Human Etisk Forbund, Reidun Ingerø, Fagforbundets Pensjonistgruppe, Erling Gûnther, Tempelridderordenen Gyldenløve.
Varamedlemmer; Nils Vattekar, Terese Engedahl, Tor Hveding, karin Lykke-Seest, Kari K. Sørlie.

SAKER
Årsrapport og regnskap med revisjonsberetning ble fremlagt og årsmøtet ga sin tilslutning, også til årets virksomhetsplan og budsjett.

Ingen øvrige saker var meldt og da styret tok gjenvalg, ville ikke valgkomiteen være "noe dårligere". Også de stilte til gjenvalg og Anne-marit Thorby, Asbjørn Valton og Leif Johannesen er også valgkomitee fram til neste årsmøte i 09.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.