GOD MAT VIKTIG FOR FOLKEHELSA

Arvid Vangberg fra Østfold Fylkeskommune og leder av Folkehelseprogrammet i Østfold har fått servert Vålers nærmiljøtallerken på dagskonferansen om frivillighet som idag ble arrangert i Svinndal.(les mer om hele konferansen senere)

GJEDDEKAKER OG HUMOR
Nærmiljøtallerkenen bestod av elgsteik med tyttebærkrem, gjeddekaker, tyttebærgrava ørret, egggerøre, rømmepoteter (m,kålrot,gulrot,purre) og Våler-brød og tyttebærfromasj til dessert.
Mesterkokk Brith Bakken, eller som hun selv presenterte seg; "kok-kjerringa" var lei av å oppleve unger som bare spiste brødskiver med nugatti og nå var hun, av sønnen på sju, invitert til SFO for å servere gjeddekaker... I sitt foredrag "Samarbeid om matkultur og stedsidentitet" slo hun fast at Mat er identitet og nevnte spesielt tyttebæra som har blitt hele Svinndals identitet.
Mat skaper kontakt og glede og det er ikke no feil at det er humor i maten, mente kok-kæringa Brith, som opprinnelig er fra Trøndelag og nå bosatt i Rygge.

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSE
Dagskonferansen i Svinndal som samlet nær 100 deltakere hadde som  post på programmet; samarbeidsavtale mellom Folkehelseprogrammet i Østfold og Frivillighetssentralene i Østfold. Avtalene mellom hver enkelt Frivillighetssentral og Folkehelseprogrammet ble underskrevet av representanter fra fortrinnsvis styrene ved hver sentral.
Intensjonen for samarbeidet er at Frivillighetssentralene skal være en arena som stimulerer til utvikling av trygge, gode og inkluderende lokalsamfunn, et sosialt og aktivt hverdagsliv for alle grupper i befolkningen der miljø, kultur og helse sees i sammenheng.
MED I FAGRÅD
Frivillighetssentralene vil være representert i Folkhelseprogrammets fagråd, og deltar i utarbeidelsen av programmet 2006-2009.
Frivillighetssentralene vil i dette arbeidet, særlig vektlegge helsefremmende aktiviteter som fremmer samspill i befolkningen og bidrar til et helsefremmende miljø der indvidets ressurser og lokale identitet styrkes, og toleranse, demokratiske holdninger og ansvarsfølelse utvikles.


<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.