STYRESEMINAR

Randi Mo, t.h. på bildet ble på årsmøtet 11.3. gjenvalgt som styreleder for frivillighetssentral i Halden. Her er Randi Mo sammen med Hans Glomsrud fra frivillighetssentralen på Onsøy og Annica Øygard fra Frisam på styresminar i Moss tidligere denne måneden.

Seminaret samlet styremedlemmer fra frivillighetssentraler i hele Østfold. Daglige ledere var også tilstede og Annica fra Frisam ledet forsamlingen gjennom retningslinjer for frivillighetssentralene og styrets og daglig leders oppgaver.
Hun oppfordret alle styrene som ønsket å uttrykke seg i  saker som omhandlet frivillighetssentraler om å henvende seg til sosialkomiteen.
Mange var opptatt av om "hvem som helst" kan kalle seg en frivillighetssentral, da Frisam ikke har tatt patent på logoen. Flere i indre Østfold har i det siste reagert på at nabokummuner driver frivillighetssentral under samme logo men ikke følger Frisams retningslinjer, blant annet ved at de tar betalt for tjenester.
Det vil reageres mot dette i første omgang overfor Frisams styre.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.