POLITIKERBESØK

Det er stortingsvalg i høst - valgkampen er igang! Line Henriette Holten Hjemdal og Odd Holten fra Østfold Krf besøkte Frivillighetssentralen fredag og møtte bl.a. vevglade Odd Skovdahl (bildet).

HALDENBESØK
Far og datter Holten besøkte Halden fredag og ønsket å avlegge Frivillighetssentralen et besøk for å få kunnskap om virksomheten.
De kom sammen med representanter fra Halden Krf og på Frivillighetssentralen møtte de, foruten daglig leder, flere frivillige som kunne fortelle om hvorfor de selv er med som frivillige.

DERE ER VIKTIGE - STÅ PÅ
Å høre om aktivitetene, engasjementet og mangfoldet i Frivillighetssentralens virksomhet var en ren vitamininnsprøyting, ifølge Holten senior, som ikke utelukket at han ville engasjere seg privat i en frivillighetssentral i hjembyen Fredrikstad.

NÆRMILJØSENTRAL
Fra dagens gjøremål kunne de frivillige og daglig leder fortelle om mange nettverk og samarbeidskontakter som spenner over et bredt spekter; som kontakt med lokallagene av Redd Barna, Blindeforbundet, en pensjonistforening, psykiatrisk sykepleier, kurdisk kulturforening, hjemmesykepleien, flere frivillige, barneskolen og ungdomsskolen, angstringen , flere brukere, biblioteket, den colombianske ambassaden og bygdesentralen i Svinndal, for å nevne noe....

FRA DIREKTORAT TIL DEPARTEMENT
Frivillighetssentralene er fra 1.1.05 overført til Kirke og Kulturdep., med  Valgerd Svarstad Haugland som frivillighetsminister. Dette betyr at forvaltningsansvaret er flyttet fra Sosial og Helse-direktoratet til Dep.

NÆRMILJØSENTRAL - ÅPENT FOR ALLE
I forbindelse med overgangen til kulturdep. er det igangsatt bl a et arbeid for å utarbeide nye retningslinjer for frivillighetssentralene. De foreløbige signalene sier at  frivillighetssentralene skal utvikle seg til nærmiljøsentraler.

HALDEN HAR NÆRMILJØSENTRAL
Line Henriette Holten Hjemdal oppsummerte sine inntrykk ved å poengtere at hun i Halden hadde opplevd en nærmiljøsentral.
Samtidig oppfordret hun frivillighetssentralen til å stå på overfor egen kommune når det gjelder å sikre en langsiktig avtale om bruk av lokalene for frivillighetssentralen.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.