NY SELVHJELPSGRUPPE ANGSTRINGEN HALDEN

Ny selvhjelpsgruppe i Angstringen Halden starter onsdag 21. januar kl 18. Påmelding tlf 69 17 64 82.
Ove Karlsen (bildet) og Mona Helseth fra Angstringen er igangsettere av den nye gruppen.

Alt arbeid i Angstringen skjer med utgangspunkt i egen opplevelse og erfaring med angst.

OM SELVHJELP
Selvhjelp handler først og fremst om å bli kjent med sitt eget problem. Det handler om å våge å bli kjent med seg selv. Våge å ha det vondt, våge å ha det godt og våge å forholde seg til undring og usikkerhet.
Det handler om å styrke seg selv sammen med andre for å oppnå en bedre hverdag.
Slik Angstringene og selvhjelpsarbeidet har utviklet seg, benyttes i dag Angstringen og selvhjelp både som et alternativ og supplement. Noen har nok med å drive selvhjep og føler at de ved hjelp av denne metoden oppnår en bedre hverdag. Den har også en forebyggende effekt. Imidlertid er supplementsmodellen mer utbredt, nemlig at selvhjelppen er med på å sette i gang en prosess i retning av en bedre hverdag. Ofte går selvhjelp og terapi hånd i hånd. I de tilfellene hvor ting kombineres, er det viktig at både terapeut og selvhjelpsgruppe vet om hverandre. Vi ser ikke noe motsetningsforhold i å benytte seg av flere former samtidig eller på forskjellige stadier i utviklingsprosessen. Det viktigste er til enhver tid at man er i gang med en forandring, og at en selv er en aktiv deltager i denne utviklingen.

                Å våge

Å ta en sjanse er å miste fotfeste en liten stund.'
Å ikke ta en sjanse er å miste seg selv.

                         Søren Kierkegaard

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.