HOME START FAMILIEKONTAKTEN

Frivillighetssentralen har to års erfaring med Foreldrenettverket og på bakgrunn av dette er det nå nylig søkt om prosjektmidler for å etablere Home-Start avdeling også i Halden. På bildet fra v.Helen Appelberg, HomeStart-koordinator i Fredrikstad og Elisabeth Egeberg, frivillig i Foreldrenettverket,Friv.sentralen i Halden.

Frivillighetsssentralen, i samarbeid med Halden Soroptimistklubb, har i disse dager sendt en søknad til Rådet for psykisk helse om Extra-midler fra Helse&Rehabilitering for å ansette koordinator for Home Start Familiekontakten i Halden.
Henvendelsene til Foreldrenettverket i to år har vært svært mange. Forventningene fra lokalsamfunnet om hva foreldrenettverket kan bidra med har vært litt i overkant av det som har vært realistisk. Endringer i samfunnsstrukturen, familieforhold, vår kunnskap om behovene i vårt lokalmiljø er bakgrunnen for at Soroptimistklubben og Frivillighetssentralen i Halden samarbeider om dette.
I november 03 hadde vi det første in formasjonsmøte, vi har informert Helsestasjonen og Familievernkontoret, samt politisk utvalg for helse og sosial.
Nå venter vi spent på Rådet for psykisk helses behandling av søknaden og eventuelt den endelige beslutningen til Helse og Rehabilitering sent i høst.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.