NILS CHRISTIE

Arbeid er bra for den psykiske helsen var tema på foredraget  medNils Christie under markeringen av Verdensdagen for psykisk helse. Christie, professor i kriminologi, er kjent for være en ivrig debattant og deltaker i samfunnsdebatten i mange tiår. Det var en oppmerksom, oppfinnsom og opplagt Christie som talte til forsamlingen i to timer på Frivilligsentralen lørdag 9.oktober,. Det var Hvite Ørn som stod for arrangementet , med den lokale samarbeidsgruppen.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.