MUNTERT OM POLITIET

Gerhart Larsen ga Rolg B. Wegner bilder fra oppveksten og speidern i Halden.

Halden Arbeiderblads Aril Brunvand og Jan Erik Sørlie studerer gamle bilder sammen med Gerhart Larsen og Wegner. Foran sitter fru Wegner og Karl Edvard Syvertsen.

Mange fant veien til Violgata 14 for å høre Wegner fortelle .

Wegner besøkte Halden friviligsentral mandag 6.oktober og over seksti mennesker kom for å høre Rolf B. Wegner fortelle om "muntre minner fra et langt politiliv, og noen mindre muntre minner". Det ble mest muntert, helt fra den første historien om da Wegner som 19 åring begynte i politiet som midlertidig politikonstabel i Ålesund.

KORT OPPLÆRING
Den første korte opplæringen Wegner fikk i politiet var følgende:
Hvis du som politimann er i tvil om du skal handle eller ikke handle, da skal du IKKE handle.

I denne første tiden i politiyrket refererte Wegner til at han opplevde mye, men at han delte inn erfaringene inn i tre grupper.
Den første var de historiene som kunne refereres til hans mor. (det var svært få)
Den andre var historier som passet for hans far  (det var heller ikke svært mange som passet her) og
den tredje var historier som kun passet for kameratene.

1.LINJE SOSIALARBEIDER
En politimann er også en sosialarbeider i gitte situasjoner og det er bra, mente Wegner.

MYE Å FORTELLE
Wegner hadde mange historier å fortelle og selv om det er muntert og mange raske og morsomme poenger er det også poengterte betraktninger, alvorsfyllte undertoner som inviterer til refleksjoner.

Wegner er en ordkunstner og en aldri så dikter, noe han også fikk vist, ved å lese fra en brevveksling mellom ham selv og Bodø kommune, da han var politimester i byen på 80-tallet.

Wegner ba alle om å huske en ting fra foredraget. Det var at en politi er en borger i uniform.

Han sa også at den personen som velger å være sin egen forsvarer har en idiot til klient.

Sammen med morsomme sitater, vitser og historier om han selv som patsuljerende trodde han skulle fakke en tyv som viste seg å være et pelsdyr i bur, politi bærende på salongbord, og mange flere historier, fikk han et interessert og lydhørt publikum.Det var også mange som kjente han fra tiden han bodde i Halden. En av de som hørte foredraget var en kamerat fra studietiden og Wegner utbrøt at - "W.Erichsen, nå har jeg et forslag på tittelen på mitt neste foredrag i Violgt; det må bli - hyggelige stunder med Lexrød".

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.