LESEOMBUD I HALDEN

Halden bibliotek og Frivillighetssentralen samarbeider for å styrke kulturtilbudet gjennom etablering av leseombudsvirksomhet for de som ikke kan lese selv.
Vi inviterer til et informasjonsmøte mandag 12. mars kl.19.00 på Halden bibliotek, for å avklare samarbeidsform og mål for arbeidet.
Bildet: Biblioteksjef Elizabeth Arendt (arkivfoto)

ET STYRKET KULTURTILBUD
Hele 30% av kommunens voksne befolkning kan ikke lese vanlig tekst. Det høres kanskje ut som et stort tall, men det er bekreftet gjennom to anerkjente internasjonale undersøkelser av leseferdighet (ALL og SIALS). Disse tallene gjelder for Norge, og det er ingen grunn til å tro at vår kommune avviker fra særlig fra dette.
En enda høyere konsentrasjon av reduserte leseferdigheter vil være å finne i flere av kommunens pleie- og omsorgsinstitusjoner. Mange eldre som har mistet synet i høy alder vil være avskåret fra et litteraturtilbud fordi de ikke lenger kan lese selv.

HALDEN KOMMUNE
Leseombudsvirksomhet er i sterk vekst i Norge. Halden kommune har inngått samarbeid med organisasjonen Leser søker bok for å starte opp med dette viktige arbeidet. Vår kommune er dermed blant ca 60 andre kommuner i Norge som kan tilby en slik ordning.
De som har problemer med å lese vanlig tekst er ingen ensartet gruppe. Snarere tvert i mot. Dette er svært forskjellige mennesker, og det er derfor viktig å understreke at de ofte har lite annet til felles enn nettopp dette at de har  problemer med å forstå innholdet i vanlig tekst.

ANDRE GRUPPER
Foruten eldre er det mange andre målgrupper som også vil få et stort utbytte av leseombud: Utviklingshemmede, autister, demente, psykisk syke, afasirammede, minoritetsspråklige m.v. For alle disse gruppene er det gjort gode erfaringer i mange av de nå ca 60 kommunene som er kommet i gang med et slikt samarbeid om kultur og helse.

STYRKET INNKJØP
Vi vil også styrke innkjøp og formidling av et nytt og bredt utvalg av tilrettelagt litteratur for de som kan ha nytte og glede av slike bøker.

INFORMASJON
Ved å henvende deg til Biblioteket kan du få brosjyren ”Tenk deg et liv uten lesing”, der du kan lese mer om leseombudsordningen.
Ønsker du i tillegg mer informasjon om tilrettelagt litteratur kan du gå inn på Leser søker bok.  

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.