TV-AKSJONEN 2010

TV-aksjonen NRK faller i år på FN-dagen 24.oktober. Vær med og støtt et viktig formål!

Om lag 42 millioner mennesker er i dag på flukt på grunn av krig og konflikt. Halvparten er barn og ungdom. Hvordan ville du klart deg om du måtte flykte fra alt du eier og har? Om du bare var en av flere hundre tusen mennesker som måtte kjempe for å få det lille som var å få av hjelp?
Flyktninghjelpen har fått tildelt TV-aksjonen og Halden Frivilligsentral bidrar lokalt i årets innsamlingsaksjon, for å hjelpe mennesker på flukt fra krig og konflikt.

KAKER PÅ KONSERT
I Halden har ildsjeler tatt initiativ til en konsert på Brygga Kultursal. på aksjonskvelden, kl 19.00.  I en felles dugnadsinnsats med mange involverte, skal også frivillige fra sentralen sørge for salg av kaffe og hjemmebakte kaker før konserten og i pausen.
Kaker tas gjerne i mot på forhånd og kan leveres på frivillgsentralen i Violgt 14 - søndag 24.oktober  fra kl 14.

Artister som stiller opp for TV-aksjonen på konserten er; Henning Kvitnes, Morten Milde, Halden Storband, Tor Brynildsen, Safia Abdi, Sanne Kvitnes og Berg barnekor.
Billettinntektene og salgt av kaffe/kaker går i sin helhet til TV-aksjonen.

BØSSER I SENTRUM
Frvillige som ønsker å være med og gå med bøsser i sentrum kan også henvende seg til Friviligsentralen kl 14.30 søndag.
Fra kl 15.00 går alle ut med bøsser og håper å treffe mange trivelige gavmilde haldensere som vil gi penger til å hjelpe der nøden er størst.

HJELPEARBEID
Pengene fra TV-aksjonen til Flyktninghjelpen vil bli brukt til å hjelpe mennesker på flukt i syv av de hardest rammede landene i verden. I tillegg vil påengene være avgjørende for å kunne starte hjelpearbeid i land hvor nye konflikter oppstår.
i COLOMBIA har 370 000 flyktet til andre land. Mellom 3,3 og 4.9 millioner er internt fordrevet.
I DEN DEMOKRATISKE REPUBLIKKEN KONGO er 2,1 millioner intent fordrevet. 370 000 har flyktet til andre land.
I SUDAN har 400 000 flyktet til andre land. 4,9 millioner er internt fordrevet.
I SOMALIA har 560 000 flyktet til andre land og 1.3 millinoner er internt fordrevet.
Somalia har 9.8 millioner innbyggere og har siden 1991 vært preget av borgerkrig og stridigheter mellom ulike fraksjoner.
Flyktninghjelpen arbeider i verdens største flyktningleir, i Kenya, for 260 000 somaliske flyktninger.
I DET OKKUPERTE PALESTINSKE OMRÅDET medførte bombingen av Gaza ved inngangen til 2009, store materielle ødeleggelser og enorme humanitære behov.
I AFGHANISTAN har 1.8 millioner flyktet til andre land og over 200 00 er internt fordrevet. I PAKISTAN er 1.3 millioner internt fordrevet. Den militære offensiven mot opprøret førte til den største strømmen av intent fordrevne som verden har sett på 15 år. Disse har et akutt vehov for hjelp. Flyktninghjelpen bistår internflyktningene med utdeling av nødhjelpsartikler, utdanning og husly. Pakistan har vært midlertidig hjem for flere millioner flyktninger fra Afghanistan. Disse er nå i ferd med å vende hjem og Flyktninghjelpen bistår i returprossesen.
I NYE LAND vil også behovene for huminatær hjelp kunne oppstå. Derfor er Flyktninghjelpen til enhver tid beredt til å starte opp hjelpearbeid i land hvor mennesker drives på flukt eller der det oppstår konflikter og storeudekkede behov.


<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.