260 000 I EKSTRA-MIDLER TIL HALDEN

Wenche Erichsen og Inger Olsen (bildet) var tilstede i Folkets Hus i Oslo i dag der Frivillighetssentralen og Halden Sykehjem fikk de midlene de søkte om fra overskuddet i Ekstra-trekningen.

Prosjektet skal organisere og utvikle en lokal tilpasset modell for bruk av frivillige i omsorgen for alvorlig syke og dødende. Dette skal være et supplement til det helsevesenet kan bidra med.
Mange mangler et nettverk, både de syke og de pårørende og håpet er at prosjektet vil gi folk økt livskvalitet.
Dette er et to-årig prosjekt, men man får midler for ett år om gangen.
Bak prosjektet i Halden står, foruten Frivillighetssentralen og Halden Sykehjem, BRA Halden Helselag, Diakonien i Den Norske Kirke og Rådgivingsgruppen for alvorlig syke og døende.
Det er Norsk Tipping som administrerer Ekstra-trekningen, på NRK1 tirsdager, på vegne av Helse og Rehabilitering, der Anne-Kari Holm fra Halden er generalsekretær.
Wenche Erichsen er daglig leder ved Frivillighetssentralen i Halden og Inger Olsen er enhetsleder ved Halden Sykehjem.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.