ORDFØREREN PÅ BESØK

Elevene fra Rødsberg ungdomsskole med siste oppdrag før jul. Juletrepynting i Hagegata og bretting av julegaveposer på Frivillighetssentralen. Der ble det også et hyggelig møte med ordfører Per Kristian Dahl.

Per Kristian Dahl møtte ungdomsskoleelevene fra Rødsberg, 9. trinn på Frivillighetssentralen.
Elevene fortalte om tilvalgsfaget "Sosialt arbeid", som de har på timeplanen to timer hver uke. I høst har de utført forskjellige oppdrag som handling, bokombæring, stavgangkurs, kjøkkentjeneste på eldresenteret, servering i Hagekafeen, besøksoppdrag m.m.
Elevene mener å se at hjelpen de yter er kjærkommen for mange som ikke selv er i stand til å bære hjem handleposer. Elevene uttalte også at mange er ensomme, kommer sjelden ut, snakker lite med andre og setter ekstra stor pris på besøket fra dem. Mange savner barnebarna som bor langt unna. Elevene synes selv det er koselig å snakke med voksne som er interessert i dem og har noe å fortelle.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.