STAND PÅ VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE

sammen på stand for Verdensdagen for psykisk helse.

litt regn og vind, men gode vafler!

barneverntjenesten ute på gata.

Et fellestak for den psykiske helsen 10.oktober

Helsestasjonen, Angstringen og Distriktspsykiatrisk tjeneste var noen av de fra Samarbeidsgruppen som sto på stand under Verdensdagen for psykisk helse fredag 10.oktober. Verdensdagen skal bidra til økt åpenhet om psykisk helse og psykiske vansker. Det er også et mål at folk flest får vite hvor man kan henvende seg hvis man trenger hjelp.

DERFOR
har samarbeidsgruppa i lang tid planlagt ulike arrangement hvor det er ønskelig å rette fokus på hva som påvirker den psykiske helsen, og hva som kan gjøres for å få en bedre psykisk helse.

I samarbeidsgruppa er det med representanter fra Halden og Aremark kommuner, helsesøstertjenesten, NAV, "familiesenteret", psykatritjenesten, BUPP, spesialisttjenesten, DPS, Sosialmedisinsk poliklinikk, også Familievernkontoret, RIO, (rusmisbrukernes interesseorganisasjon) Mental helse, Angstringen og Frivilligsentralen.


PROGRAM
Første post på årets "psykisk helse.program" i anledning Verdensdagen var et foredrag holdt i Aremark 9.oktober.
Tema var kommunikasjon og selvfølelse og foredragsholder var sosionom og sexolog mia Bôrjesson.
(fokus på kommunikasjon mellom unge og voksne og hvordan styrke selvfølelsen hos barn/unge)

På selve dagen, 10.oktober var det, som nevnt, "SNAKK OM DET" - med deltakere fra beboere ved omsorgsboliger og elever på videregående skole, der 24 totalt deltok (14 elever).
Det var også stand ved parken fra kl 12-16.

Fredag 24. oktober  kl 19.inviteres ungdom til en forestilling sammen med en lokal teatergruppe på Rockehuset. Espen Esther Pirelli deltar.

Tirsdag 28.oktober inviteres det til gratis seminar på høgskolen, med Frode Thuen med tema; "Når mor og far ikke lever sammen: økt risiko for psykososiale problemer for både foreldre og barn" kl. 12-16.
Samme dag 17-19.30 "All yoy need is love - og viljen til å kjempe for den" med Frode Thuen. åpent for alle!


Torsdag 13.november kl 18-21, Salen. Foredrag med Mia Børjesson "Kommunikasjon og selvfølelse" Åpent for alle!

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.