SAMMEN OM FOLKEHELSE!

Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen (bildet) innledet fredag den årlige folkehelsekonferansen i Oslo.

Stortinget har som målsetting, stortingsmelding nr 16, 2002/2003, et forpliktende og helhetlig folkehelsearbeid. Skal man lykkes med det må mange aktører i samfunnet mobliseres.
En nasjonal folkehelsekjede skal være utgangspunkt for etablering av et samarbeid mellom offentlig sektor, frivillige organisasjoner og andre instanser. Det lokale leddet vil være det viktigste.
Konferansen fredag tok sikte på å utdype flere temaer.

SOSIALE ULIKHETER I HELSE.
Forskning viser at folk flest lever lenger og har bedre helse jo lengre utdanning og høyrere inntekt man har. Man vil redusere helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og barn.

SENIORER I FOKUS
Om lag en tredjedel av befolkningen er over 50 år - en stor og mangfoldig gruppe. Hvorfor er fysisk aktivitet viktig for denne gruppen? hva spiser de og hva slags måltider styrker og gleder seniorer. Hvordan kan frivillige organisasjoner bidra?

FYSISK AKTIVITET - EN NASJONAL MOBILISERING
Det er laget en handlingsplan for en nasjonal mobilisering for bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet.
Denne planen skal også begrense faktorer som skaper fysisk inaktivitet.

PSYKISK HELSE
Opptrappingsplanen for psykisk helse er en omfattende satsning på dette området. Hvordan kan kommunale, regionale og statlige myndigheter samarbeide med frivillige om helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak på dette området.

Tilstede på konferansen i Oslo fredag var Wenche Erichsen, daglig leder ved
Frivillighetssentralen i Halden.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.