KOORDINATOR SØKES TIL NYTT PROSJEKT

Home Start Familiekontakten Halden er snart en realitet. Nå søker vi etter en superengasjert person til et spennende prosjekt og kan tilby givende oppgaver i et mangfoldig og artig miljø. les stillingsannonsen her:

For oppstart av prosjekt søkes:
KOORDINATOR
Med økonomiske midler fra Helse&Rehabilitering, Rådet for psykisk helse og Halden Kommune (med forbehold kommunestyrets godkjenning 17.3.) skal Frivillighetssentralen i Halden ansette en koordinator til prosjektet Home Start Familiekontakten.
Home Start er et familiestøtteprogram rettet mot småbarnsfamilier i vanskelige livssituasjoner. Målet er å støtte familien og bidra til å utvide familiens nettverk for å mestre hverdagen bedre. Home Start er et supplement til offentlig hjelpeappparat.
Koordinatorens oppgaver vil bl.a være å rekruttere frivillige, arrangere kurs, oppfølging, koble frivillige med familier, smarbeide med offentlige og frivillige aktører og aktivt informasjonsarbeid.
Vi søker en engasjert medarbeider med gode samarbeidsevner, gjerne pedagogisk, helse eller sosialfaglig bakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Prosjektperioden er to år, forutsatt fortsatt fnansiering.
For nærmere informasjon kontakt daglig leder Wenche Erichsen 69 17 64 82/91635173.
Søkndad sendes Senter for frivillige tjenester, postboks 40 1751 Halden innen 10.mars.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.