FAKTA OG MYTER OM FENGSLER

Rolf B. Wegner holdt et fengslende foredrag på Frivillighetssentralen mandag for cirka 50 tilhørere. Fra sitt gamle gutterom avsluttet han med en appell om å ta ta godt imot den som har sonet ferdig.

Fangens mulighet til å lykkes avhenger mye av hvilke holdninger han vil møte i samfunnet. Vi som bebor det sivile samfunnet bør være mindre mistenksomme og mer inkluderende, hevdet Wegner.

STRAFF SOM SVIR
Alle forestillinger om at fengselsstraff er et hyggelig opphold er gjerne kombinert med gale forestillinger om at fanger er lik B-gjengen i Donald Duck.
Wegner tilbakeviste på det sterkeste alle myter om at fanger har det for godt og lever slaraffenliv i fengselet.

LUKKET SAMFUNN I MINIATYR
Tvertimot er en fengselsstraff en straff som svir, der fangen fratas sin frihet for en bestemt periode.
Det oppleves som umyndiggjøring og er passiviserende.

I Norge er den gjennomsnittelige straffen 110 dager, ifølge Wegner.
Det er cirka 50 fengsler her i landet. Disse er alt fra fengsler med store sikkerhetsrutiner og strenge regimer til åpne anstalter med stakittgjerde.

MER FAKTA
Kvinneandelen blant innsatte er 7%.
Aldersgruppen mellom 30 og 40 år er størst og gjennomsnittsalderen blant fanger i Norge er 32.
Narkotikadømte utgjør hele 34%.

Wegner delte gruppen fanger i to hoved-grupper.
Den tradisjonelle: som er mann, 32 år, skoletaper, sosial taper, fattig, dårlig helse.
og
Den moderne: mann, begått vinningskriminalitet, ofte bakmann, organisator, økonomisk kriminalitet, god økonomi, velutdannet, god sosial status og god helse (ihvertfall inntil pågripelsen ...).

TREHEST PÅ LOFTET?
Wegner kom også inn på at i fengslene arbeides det for å øke fangens mulighet til leve lovlydig i samfunnet.
Dette gjøres ved å legge tilrette ulik form for utdanning, studier, sosial trening og fritidsaktiviteter.
I fengselet lever og bor mennesker.
Der er det sorg, glede, motgang, fremgang.

Det gis tilbud om arbeid men også i fengslene er det arbeidsledighet.

Wegner anbefalte alle de som eventuelt har en gammel spikket trehest på loftet om å finne den frem, da den er antikvarisk idag, og kanskje spikket av en fange for lenge siden.

Idag spikkes det ikke lenger hester i fengslene, men mye av arbeidet som tilbys kan være monotont, ensformig arbeid.

Det er viktig med gode soningsforhold - straffen er og skal være frihetsberøvelse og samfunnet skal ikke påføre fanger noen form for ekstrastraff, påpekte Wegner.

INTERESSANT MED VARM HUMOR
Dette var interessant og han har så mye varm humor, mente en av tilhørerne blant de femti godt voksne som var tilstede.
Og ja, Wegner kan foredragsformen godt, der han hjemmekjent fra sitt gamle gutterom  opplyste at det i slike forsamlinger som regel er en ettersøkt person og så "oppdaget" han ihvertfall en han "drar kjensel på", og til forlystelse for alle, utbryter han at - det er jo faktisk min kone, som jeg har vært gift med i 34 år.

Han krydret fakta og spørsmål med små muntre historier fra sitt virke fra Fenselsvesenet og som Politisjef.
Som historien om en innsatt på Ullersmo (med navn Harry) "klasker" Wegner på skulderen og utbryter,  Du er egentlig en av oss du!. Samme mannen avarte på Wegners spørsmål om hva han syntes om maten, -Den som ikke liker maten her på Ullersmo fortjener ikke å være her!
Nær 100% av alle landets fanger kunne han gjerne dra på campingtur med.

MANGE SPØRSMÅL
Wegner tok seg også tid til en dialog med tilhørerne og flere var opptatt av at det snart vil stå et fengsel ferdig i Halden.
Og vil det være skole og arbeid for alle de 200 som det skal være plass til her?
Det var også spørsmål og kommentarer knyttet til forvaring og tilleggsdommer, fengselskøer og hva med utenlandske fanger?
Kan de bli sendt til hjemlandet og kanskje risikere dødsstraff?
Nokas-saken ble nevnt og hvem kan Wegner "dra på campingtur med" blant disse? OK med campingtur, mente Wegner, men flere er heller "samfunnsfarlige", mer enn farlige for enkeltpersoner.

Alternativer til fengselsstraff; hva med elektronisk brikke og hierarki i fengslene ble nevnt og til slutt ble det også snakket om at mangelen på sosiale nettverk er et av de store løslatelses-problemene.

Ta godt imot den løslatte fangen og vær inkluderende i samfunnet, avsluttet Wegner og som en takk og hilsen fra Frivillighetssentralen mottok han og hans kone to ferske brød, henholdsvis Comet-brødet og Kjærlighets-brødet.

Hvis Comet-brødet ikke smakte skulle vi få det i retur. Vi håper det falt i smak og ser fram til sommer-besøket!

RADIOSENDING
Halden Nærradio gjorde opptak av foredraget og utdrag av dette vil bli sendt neste mandag formiddag, med reprise kveldstid.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.