SISTE DUGNAD FØR SOMMERFERIEN

Besøksgruppene som gjennom hele året lager hygge og trivsel for beboere på institusjonene, var samlet på Frivillighetssentralen tirsdag. Som vanlig var det kjøkkendugnad på forhånd, her representert ved Marit Jensen t.v. og Elisabeth Guttormsen. Marit meldte seg som frivillig uken før og Elisabeth er i tillegg til å være med i styret, også med som trivselsskaper og vaffelsteker på Vaterland.

B, Bt, Bru, B-kd, B-kb, Btri, B-vat, B-hag

Det var 23 kvinner og to menn som var tilstede på Frivillighetssentralen tirsdag da vi arrangerte sommerens siste samling for frivillige som er med i Frivillighetssentralens ulike besøksgrupper.

For å skille de ulike gruppene fra hverandre viser forkortelsene over hvor de frivillige er og tildels hva de gjør.
B=besøkstjenesten
Bt=tirsdagsklubbene på sykehjemmet,
Bru=besøksbruppe på Brukersenteret
B-kd=besøksbruppe på Karrestad,demensavd.
B-kb=besøksgruppe på Karrestad,med bingo
B-tri=trivselsgrupper på sykehjemmet,kveld
B-vat=besøksgruppe på Vaterland
B-hag=besøksgruppe i Hagegata

NY SESONG
Gruppene la planer for oppstart til høsten og tar nå en velfortjent pause fram til siste uke i august.<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.