EVA ER OPTIMIST

Eva Hovland, koordinator for prosjektet Home Start Familiekontakten, håper nå på en positiv løsning for at prosjektet kan fortsette, etter to års drift med midler fra Rådet for psykisk helse og Helse&Rehabilitering.

MØTE MED HALDEN KOMMUNE
Idag, 23. april, ble det avholdt et møte med tre deltakere fra Halden Sorptimistklubb, Berit Rødseth, Kaja Berg, Kari Hartmann. Fra Halden kommune møtte helse- og sosialsjef Anne-Berit Mehammer Evensen, ordfører Per-Kristian Dahl og rådmann Per-Egil Pedersen. Fra Frivillighetssentralen møtte daglig leder Wenche Erichsen.

SAMARBEIDSAVTALE
Møtet tok sikte på å avklare situasjonen for å komme fram til en eventuell avtale om et konkret samarbeid videre.
Halden Soroptimistklubb legger som en forutsetning at Frivillighetssentralen skal være samarbeidspartner videre. Halden-klubben er villig til å ta et styrelederansvar og tilbyr også et økonomisk årlig tilskudd. Dette forutsetter at Halden kommune tar arbeidsgiveransvaret for den etablerte koordinatorstillingen (50%stilling).
Det foreslås å utforme en formell skriftlig avtale mellom samarbeidspartene med ett prøveår. Halden Sorptimistklubb er villig til å påta seg et større ansvar for prosjektet videre og ønsker et samarbeid mellom Halden kommune og Frivillighetssentralen.
Halden Soroptimistklubb har i hele prosjektperioden deltatt i styringsgruppen.
I to år har Frivillighetssentralen vært ansvarlig for prosjektet, som i tillegg til prosjektmidler fra Rådet for psykisk helse og Helse&Rahbilitering, også har fått midler gjennom Halden kommune og opptrappingsmidler for psykisk helse.

LYTTENDE
Det ble et møte preget av gjensidig informasjonsutveksling og lyttende deltakere, som konkluderte med at Helse- og sosialsjefen bringer saken inn for Helse- og sosialutvalget, som vil foreta en endelig beslutning i sitt møte 8. mai.

OPTIMIST
Eva Hovland er fortsatt optimist og håper å kunne fortsette arbeidet med ivrige og engasjerte frivillige familiekontakter  og mange familier som vil ha nytte av den frivillige innsatsen og venter på besøk.

HOME START FAMILIEKONTAKTEN (HSF)
er et program hvor frivillige kommer hjem til familien og tilbyr regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp. Ideen er å være med på å forebygge kriser, støtte familien på det de makter selv og å være en samtalepartner, slik at gledene ved familielivet kan gjenoppdages.
HSF tilbyr en pustepause for foreldrene og et supplement til offentlig hjelpeapparat. Det forutsetter at minst ett av barna er under skolealder.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.