KKD SATSER PÅ WEB-TV

Kirsten Haaland, rådgiver i Kulturdepartementet, arrangerte to-dagers kurs for regionale mediekontakter for Frivillighetssentralene.

SYNLIGGJØRING
Daglige ledere for frivillighetssentralene ved Beiarn, Strinda i Trondheim, Stavanger, Kongsvinger, Bjerke i Oslo, Kvinesdal og Halden, deltok på todagers-kurset i Oslo denne uken.

Gruppen på syv vil utgjøre Kommunikasjons- og mediagruppen for frivillig.no og i løpet av neste år forberede og iverksette tiltak for å synliggjøre og tydeliggjøre frivillighetssentralenes profil. Øvrige frivillighetssentraler vil være med og påvirke prosessen videre.

WEB-TV - EN BØLGE
Med bakgrunn i KKDs satsing på WebTV-via frivillig.no ønsket departementet å arrangere et kurs for interesserte i blant annet veiledning for lokal produkson av multimedia.

IMAGE-PROBLEM?
Ved siden av råd og veiledning om utstyr fra Office-Line inneholdt også kurset informasjon om kampanje og produktlansering ved daglig leder ved The Link.
Ottar Johansen informerte om bruken av Web-TV og Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet snakket om hvordan media tenker. - Dessverre er det ingen i "de store mediene" som kjenner til frivillighetssentralene. Her kan mye gjøres!
Hvordan bli mer synlige, var spørsmålet som gikk som en rød tråd gjennom store deler av kurset.
Har frivillighetssentralene et kommunikasjonsproblem? Kanskje et urbant problem? Hva med logo? På tide med ny?

Mange viktige problemstillinger som skal drøftes videre.

ETTERLYSTE BEDRE VELKOMST
Bård Nylund fra Helseutvalget etterlyste større interesse fra frivillighetssentralene om å invitere  minoritetsgrupper spesielt velkommen.
Gruppen homofile og lesbiske er ofte sårbare og vil tenke når de hører: her er det åpent for alle, og med -alle- tenker de som tilhører gjennomsnittet.
Han utfordret frivillighetssentralene til å tørre å invitere særgrupper spesielt velkommen.
Mange minoritetsgrupper mangler ofte strukturelle møteplasser med muligheter for å knytte nettverk.

POLITIKK
Eirin Sund, politiker (AP) og medlem i Finanskomiteen var invitert for å snakke om det politiske ståstedet. Fra tanke til handling.
Hun har tidligere etablert og vært daglig leder for en frivillighetssentral og kjenner virksomheten godt.
Hun kom inn på aktuelle saker og nevnte gode eksempler på hvordan sette dagsorden og hvem som setter dagsorden.
Hun mente at frivillighetssentralene sitter på mange vel bevarte hemmeligheter, som dessverre sjelden eller aldri kommer ut.
Det er viktig å være offensiv og i større grad rette fokus på reelle behov og vise til gode "oppskrifter" på problemer som løses gjennom igangsatt aktivitet/tiltak på frivillighetssentralene. Ofte gjennom samarbeid og gode støttespillere lokalt.

POSITIV
Gjennom "Soria-Moria" viste hun til satsingen på frivillig sektor og mente det var på tide at frivillighetssentralene ble mer synlige. Hun ønsket derfor større bruk av Web-TV spesielt velkommen, ikke minst for å nå de yngre, som i mye større grad er på "Nett-banen".

TRE FORSLAG HVER
Gruppen møtes igjen i slutten av januar og da skal alle ha gjort hjemmeleksen med å "komme opp" med forslag til en meget  tydelig presentasjon av hva en frivillighetssentral er. Hva er visjonen?

Klart og tydelig og på bare to setninger.
Noen som har forslag?
Kom så med det?


Se Frivillig Web TV

Slik kommer du inn på Frivillig Web TV
1) Klikk på linken (uthevet blå skrift)
2) Finn frem til WebTV (grønn knapp litt ned på siden) - klikk
3) Klikk på pila (peker nedover) ved siden av feltet der det står: Åpning Frivillig Norge 3. mai 2006
4) Finn frem til innslaget Aktiviteter i Halden, august 2006 - klikk
5) Velg hastighet. Er du usikker på hastigheten, klikk på den laveste.
6) Venter du litt så starter innslaget automatisk  

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.