DET GODE LIV, TRENGER KURSLEDERE OG DELTAKERE

Brosjyren for kurset

Lions i Halden har tatt initiativ til kurset Det Gode Liv, som nå er arrangert for to grupper, henholdsvis på Frivilligsentralen og på Vaterland. I samarbeid med Frivilligsentralen har man funnet frivillige kursledere og deltakere til de to første kursene som er avholdt.

SØKER FLERE KURSLEDERE
Kursene som omhandler temaer i forbindelse med helse og å eldes, foregår i samtalegrupper, hvor det tas i bruk innspilte filmer med opptak fra hverdagslige situasjoner som setter ulike temaer på dagsorden som igjen inviterer til diskusjon og samtaler om de forskjellige temaene.

Det er gjerne 8-10 personer med i en gruppe, som ledes av en eller to frivillige.
Det er til nå gjennomført to grupper i Frivilligsentralens lokaler med samling en gang i uka i seks uker.
Det er også nylig avsluttet en gruppe på Vaterland, med kursdeltakere fra beboere i omsorgsboligene.
Denne gruppen gjennomførte kurset i løpet av tre uker og hadde samling to ganger på uke, to timer hver gang.

Kurset har blitt godt mottatt og det planlegges oppstart av flere kurs. Det er derfor behov for flere kursledere.
Ta kontakt med Friviligsentralen om du kunne tenke deg å være med på dette.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.