VELLLYKKET LITTERATURLUNSJ

Ordfører Per Kristian Dahl tok imot invitasjonen fra Biblioteksjef Elizabeth Arendt til litteraturlunsj i Violgata.

MANGE PÅ BESØK
Ikke en stol ledig var ledig da Biblioteket og Frivillighetssentralen inviterte til Litteratur og lunsj på frivillighetssentralen onsdag formiddag.


FRA HELGELAND TIL TISTEDAL....
Biblioteksjefen ønsket velkommen til de cirka 40 som hadde møtt frem og informerte om BOKA HJEM-ordningen som Frivillighetssentralen organiserer i samarbeid med biblioteket.
Etter at hun først leste dikt (for alle barn mellom 5 og 105!) var det frivillige BokaHjem-medarbeidere som i tur og orden tok alle med inn i litteraturens verden, på en liten "Norges-tur". Fra Helgeland og Hårek på Tjøtta fremført av Torbjørn Jørgensen og Inger Hofstad, Margareth Hauge og Camilla Sivesind leste Prøysen-historier og Egil Amundsen fortalte Tistedalshistorier til stor munterhet i forsamlingen (inkl. ordfører Per Kristian Dahl! som selv er herfra)
BOKHILSEN
Alle som bidro med opplesning fikk en bok-hilsen fra Frivillighetssentralen, Egil Amundsen ble i tillegg overrakt blomster i anledning hans fødselsdag. Ordføreren fikk med Lise Fjellstads samling av kjærlighetshistorier (denne mottok Frivillighetssentralen av forfatteren selv etter et forfattertreff vi arrangerer med Boka Hjem-deltakere hvert år)
MANGE HJALP TIL
Før lunsjen var det stor aktivitet i Frivillighetssentralens lokaler. Deltakere fra "Strikkegleden" kom tidlig denne dagen for å vaske gulv, steke vafler, koke kaffe og smøre rundstykker.
Stor innsats som ble belønnet med boka: Muntre historier fra Østfold.
MÅ GJENTAS
Litteratur og lunsj ble fremhevet av mange som et så bra tiltak at biblioteket og frivillighetssentralen ble av flere oppfordret om å gjenta tiltaket. Det mener både biblioteksjefen og daglig leder på Frivillighetssentralen er en god ide. Med egne krefter har vi fått til et hyggelig arrangement, det bor så mye i den enkelte og vi vil derfor ta initiativ til flere sammenkomster av dette slaget.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.