25. FEBRUAR NESTE KVINNEKVELD

Izolda, som har vært med på alle kveldene i det internasjonale kvinnenettverket, er i gang med forberedelser til neste kveld, 25.februar.
Izolda, som for tiden, er engasjert i arbeidspraksis ved Frivillighetssentralen, vil på kvinnekvelden foretelle om Georgia. Kvinnene vil også få høre om prosjektet "Mangfoldige Minner" ved Ida Tolgensbakk Vedeld.

UTVIDET KVINNEKVELD
Etter flere henvendelser fra kvinner som har vært med i Kvinnenettverket, vil kvinnekvelden bli utvidet med en time.
Programmet starter kl 18 og varer til kl 21, mot tidligere kl 20.

Det vil gjøre det lettere å få tid til både det trivelige, uhøytidelige og den viktige småpraten, og vil også gi rom for enkelte  planlagte innslag/foredrag.

PLANLEGGING
Foran hver kvinnekveld er det smågrupper i gang med å forberede kvelden. For den neste 25.2. er det Izolda, som sammen med Anne-Lise og Lita, forbereder alt det praktiske, som innkjøp, servering, etc.

Izolda, har også nedlagt mye arbeid i forberedelser til foredraget om Georgia.



MANGFOLDIGE MINNER
Ida Tolgensbakk Vedeld inviterer Kvinnenettverket i Halden til å være med i et prosjekt, der fortellinger fra mangfolds-Norge skal tas vare på for ettertiden.

- Norsk folkediktning var i sin tid viktig for dannelsen av nasjonalstaten Norge.
Muntlig kultur sies å reflektere en slags folkesjel og uttrykke kollektive forestillinger og historiske røtter.
Muntlige kulturminner lever i menneskene som forteller dem.
Fortelles de ikke, blir de glemt om ingen har skrevet dem ned.
Visesamleren Landstad omtalte i sin tid arbeidet sitt som å "redde sølvskatten ut av det brennende huset".
Kultur i migrasjon endrer seg raskt.
Det er grunn til å tro at mange sølvskatter brenner inne i minoritetsmiljøene. Prosjektet  "fortellinger fra mangfolds-Norge" ønsker å redde noen av disse historiene for ettertiden.
Hva slags sanger, sagn, fortellinger, dikt eller liknende lever i norske minoritetsmiljøer.
Og ved migrasjon, hvilke tradisjoner overlever, og oppstår det knaskje noe helt nytt.


STEDET SOM MØTEPLASS
Prosjektet har også et delprosjekt - "Stedet som møteplass" som skal være et konkret og avgrenset innsamlingsprosjekt med vekt på innvandreres møte med stedet og lokalsamfunnet.
Hovedproblemstillingen vil være: Hva slags forventninger har innvandrere hatt til stedet? Hvordan opplevde de stedet de kom til? Hvordan opplevde de menneskene i lokalsamfunnet? Hvordan har eventuelt opplevelsen av stedet endret seg etter at de ble fastboende?

Aktuelle spørsmål kan være Hvordan kjennes det første snøfnugget på en solvant panne? Hva slags lyd lager suset over furua i et øre som alltid har lyttet til hektisk storbystøy? Hva tenkte den norske sauebonden første gang han så en turban i køen på Rema 1000? Kan en ørekennomade føle seg hjemme i en vestlandsvinter?


KVINNEGRUPPA I HALDEN MED
Frivillighetssentralen og kvinnegruppa i Halden ønsker å være med  i prosjektet med å bidra til organisering av lokale intervjuprosjekter og innsamlingsaksjoner .

Prosjektet, som Ida T.Vedeld, skal fortelle mer om på kvinnekvelden 25.2., tar blant annet sikte på å samle alt materialet i en nasjonal digital kunnskapsbase, bokutgivelse og lokale og regionale utstillinger.


<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.