KOMMUNEN MED PÅ HOME START!

Administrasjonen i Halden kommune har vedtatt å støtte Home Start Familiekontakten med kr 100 000. Dette er gledelig, da det lenge har foregått et arbeide for å få kommunen med på laget.

Halden kommune bruker opptrappingsmidler for psykisk helsearbeid for barn og unge og går inn for at Home Start Familiekontakten får 100 000. Det gjenstår politisk behandling av saken, men man regner med at dette vil få tilslutning blant politikerne.

Fra tidligere har Home Start Familiekontakten, som er igangsatt av Frivillighetssentralen og Halden Soroptimistklubb, fått Ekstra-midler fra Helse og Rehabilitering i november i fjor. Man har hele tiden ønsket å ha kommunen med på laget og endelig ser det ut til å lykkes.
Det vil nå bli igangsatt et arbeid for å danne Home Start Familiekontakten Halden, og etterhvert ansette en koordinator.

Home Start Familiekontakten (HSF), er et program hvor frivillige kommer hjem til familien og tilbyr regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp. Ideen er å være med på å forebygge kriser, støtte familien på det de makter selv og å være en samtalepartner, slik at gledene ved familielivet kan gjenoppdages.
HSF tilbyr en pustepause for foreldrene og et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Det forutsetter at minst ett av barna er under skolealder.

Dette er det andre store prosjektet som Frivillighetssentralen i Halden er en av initiativtakerne til. Prosjektet "Fellesskap gir styrke", hvor frivillige engasjerer seg i omsorgen for alvorlig syke, døende og deres pårørende, er godt igang.  

Les også hva vi har skrevet tidligere om Home Start Familiekontakten her på vår nettside:
* 2004-11-23 Home Start fikk Ekstra-midler
* 2004-05-03 Home Start Familiekontakten

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.