TUR TIL BERBY

Svein på Berby.

Flott og komme til Berby en dag i mai

Litt mat og drikke og en hvil må turgjengen ha.

Tordis Johansen til venstre var glad for at Nazlije Sabedini var med på turen.

Hoggormen krysset veien!

Hit, men ikke helt opp  og inn i stabburet, kommer musa, fortalte Svein Eliassen, da han og Tor Hveding fortalte om Berby Herregård, under fredagsturen 10.mai.FLOTT
Det fire etasjeses staburret fra 1790 blir i dag  brukt til faste utstillinger og utstillinger i forbindelse med bygdedager og andre arrangementer.
Hovedbygningen, husmorskolen, er fra 1857, men murene er atskillig eldre.
Østfløyen er bygget tidlig på 1600 tallet og er trolig den eldste delen av huset.
Den vestre delen er ca 100 år yngre.

Bygningene ble i 1899 tatt i bruk til Østfolds første husmorskole, skolen var på Berby i 20 år, men ble igjen tatt i bruk som husmorskole fra 1940.

BERBY
Berby herregård ligger i et landskap som er storslagent og uberørt, og bygningene ligger på samme sted som på 1600 tallet. Herregården fremstår som ett av de betydeligste kulturminnemiljøer i Østfold med sin beliggenhet, bygningsmasse, andre kulturminner, verdifulle naturmiljøer og rikholdige historie.

LANDSKAPET
I det gamle kulturlandskapet, spesielt langs elva og ved utløpet i Iddefjorden, opplever vi praktfulle turområder med gode bademuligheter. i områdene rundt selve gården vinner vi steinalderboplasser og bronsealdergraver.
Den gamle oltidsveien "Olavskleva! går opp til Ålegårdskollen.
På Torgalsåsen like ved gården, er det en bygdeborg.
I landskapet rundt Berby har det vært 21 husmannsplasser. De fleste er nedlagt. Her finner vi også rester etter sagbruksvirksomhet, laksefiske, steinindustri m.m.


<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.