BOKA HJEM

Ida og Jan Engerdahl er to av i alt tretten frivillige som stadig er på farten med å besøke boklånere med nye bøker fra biblioteket. I disse dager arrangeres flere planleggings- og samarbeidsmøter med mange grupper som starter igjen med stor frivillig innsats.

VELKOMMEN TIL MER MORO og nyttig innsats i vårt jubileumsår to tusen og seks, står det i brevet til alle frivillige, som daglig leder ved Frivillighetssentralen har sendt til over 150.
De atten samarbeidende eier-organisasjonene har også fått tilsvarende brev med invitasjon til informasjonsmøte i slutten av måneden.

FLERE MØTER
Boka Hjem-frivillige skal møtes førstkommende mandag for å gå gjennom lister og ønsker fra boklånerne. De forskjellige kjøre-rutene diskuteres og nye litteraturgrupper og høytlesere er det behov for og kanskje "går det i boks" med gruppas medvirkning.
Ny litteraturlunsj og forfattermøte planlegges.

Besøks- og trivselsgruppene på ulike institusjoner i kommunen kommer også sammen for å legge planer for vårsemesteret.
"Gamle" grupper fortsetter og nye ideer og nye grupper kan oppstå.
Ca 40 frivillige er med i de ulike besøks- og trivselsgruppene.

Frivillige som telefonvakter, er det stadig behov for på Frivillighetssentralen. Neste tirsdag avholdes et møte med gjennomgang av rutiner, skjema, etc.

Neste uke er det også styremøte, planmøte for språkgruppa og jubileumskomité-møte.

LEKSEHJELP
Ni frivillige leksehjelpere skal til Låby skole onsdager og første dagen venter 16 elever på fire frivillige som har påtatt seg oppgaven første leksehjelp-dagen.
Tre frivillige er satt opp som reserver og det er visse planer om å tilby leksehjelp-tilbud også på Frivillighetssentralen mandager for små grupper elever, fra Os og Rødsberg.
I tillegg er det enkelt-elever fra andre skoler, også voksenopplæringen som har et leksehjelp-behov.
Vi mangler fortsatt tre frivillige som har tid og lyst. Ta kontakt da vel!!!!

U-ELEVER
Elevene fra ungdomsskolen, som har sosialt arbeid som tilvalgsfag, var på Frivillighetssentralen etter nyttår på tirsdag Da var det bl.a bingoaktivitet på omsorgsboligene og hjelp med vedbæring som var to av oppgavene.

MALEGLEDE i 2006,
starter mandag 9. januar og samme uke er også HOBBYGLEDEN igang, onsdager mellom 11 og 15.

LEDSAGERE og BESØKSVENNER
Mange frivillige er også aktive som ledsagere og besøksvenner og i den første uken i januar er det flere som har fått
følge med i en drosjetransport både til sykehuset i Fredrikstad, Sarpsborg og til flere steder i Halden.
Besøksvenner har vært i aktivitet i julen og nye frivillige har meldt seg den første uken og har påtatt seg forskjellige oppdrag.

BEHOV FOR ALLE
Alle kan bidra med noe og det er behov for alle.
I denne første januaruken er det også gjennomført en dugnad hvor mange rom er tømt på Frivillighetssentralen for å gjøre klart til gulvskuring og boning  (virkelig på tide - nå blir det mulig å vaske).
Neste dugnad blir fredag da alle møblene skal settes på plass igjen.

GOD BOK!
Interessert i å høre mer om Boka Hjem-ordningen. Ta gjerne kontakt med Frivillighetssentralen eller ved henvendelse til Biblioteket.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.