FILOSOFIKAFÉ PÅ DICKENS

BOM KRÆSJ BANG:  Kom til Dickens kl 20.00 mandag 26. mars og opplev Haldens første filosofikafé.
Beate Børresen og Bo Malmhester (bildet), fra Høskolen i Oslo leder samtalen.

DET MOTSATTE AV QUIS
Filososfikafé er det mottsatte av quiz: Svaret er usikkert, spørsmålet undersøkes.
Ikke hukommelsestest, men evne til å resonnere og møte overraskende innspill. Hvis du vil bare lytte? Jada!  Kom-kom!  
Beate Børresen og Bo Malmhester har samarbeidet i mange år og har hatt stor suksess med filosofikafé andre steder, bl.a. i Kragerø, der det har vært fulle hus.
Leo Leonardsen (bildet), privatpraktiserende visesanger med gitar, kommer også.
Kommer du?

ÅPEN TIME FOR BARN OG UNGE
Mandag 26.mars blir den store filosofidagen i Halden. Tre skoleklasser fra Rødsberg får møte Beate Børresen og Bo Malmhester til filosofisamtaler  i Frivillighetssentralens lokaler på dagtid og mellom kl. 15 og 16 inviteres barn og unge til åpen filosofikafé samme sted.

VERDIFORMIDLING
Beate Børresen og Bo Malmhester har i snart to år drevet et forsøk på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Prosjektet er knyttet til filosofi i skolen.
Filosofiske problemer kobles sammen med barnas egne erfaringer og tanker. Barna oppmuntres til å se flere muligheter og sider ved en sak, og å snakke om hva og hvordan de tenker.
Gjennom prosjektet ønsket Børresen og Malmhester å skape materiale som kan hjelpe læreren med verdiformidling gjennom å øke barnas evne til å ta ansvar og bli klar over sin egen kompetanse og selvtillit styrkes gjennom at barna stimuleres til å ta ansvar for sin egen moralske situasjon gjennom å tenke selv og ikke la seg dominere av andre.

ØKT SELVTILLIT
Erfaringer med filosi med barn viser at barn får økt selvtillit og et mer positivt selvbilde gjennom at det blir tatt utgangspunkt i barnas egne erfaringer og ferdigheter og at det å lytte og ta på alvor det som blir sagt, står sentralt. Barna får en konkret opplevelse av å være viktige for et felles resultat.

FILOSOFISKE SAMTALER MED UNGE
Tanken bak er å legge til rette for at deltakerne utvikler sin evne til å tenke, resonnere og argumentere rundt sentrale problemer og ideer knyttet til kunnskap, verdier og normer. Filosofiske samtaler har en bestemt form som fremmer den enkeltes selvstendige tanke og tvinger deltakerne til å lytte til hverandre.
Beate Børresen og Bo Malmhester har bl.a. gitt ut boka La barna filosofere.

NYSKAPNING I HALDEN
på Dickens, under filosikaféen, er ingen temaer bestemt på forhånd. Deltakerne avgjør tema for samtalen.

Hva vil deltakerne kunne ta opp.... Kanskje temaer som omhandler:
DET GODE LIV. - Oppskrifter på det gode liv finnes overalt, men likevel ender mange av oss med oppskriften for et middels liv, eller enda verre, et liv uten mål og mening.

Det vil kunne dukke opp temaer fra vårt daglige liv og dypdykk i atronomiske begreper og kosmiske gåter.
Filosfikafe på Dickens blir noe helt nytt under Bom Kræsj Bang og i Halden.
Det er ingen grunn til å sitte hjemme.  

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.