MORGENBLADET FRA 1883

DS Glommen var eiet av Fredrikshalds DS Selskap og var et passasjer- og lasteskip.

Fredrikstads reder var Jens Christian Meinich fra - Fredrikstad!

D/S Engebret Soot,med byggenummer 1,er en dampbåt bygget i 1862 på Nylands mekaniske verksted i Christiania. «Engebret Soot» er en av verdens eldste propelldrevne dampbåter som fremdeles er i drift. Båten har hjemmehavn på Ørje i Østfold og trafikkerer Haldenkanalen i sommersesongen.

Annonse fra 1883. Dersom du, i 2011, ønsker å innføre en skilpadde til Norge, forutsetter dette at du søker Mattilsynet om dispensasjon fra forbudet!

Så vet vi det; vaskepulveret er fra 1883!

At mye kan skjule seg i gamle kjellere, fikk vi erfare da deler av taket i kjelleren på Frivilligsentralen måtte tas ned etter en vannlekkasje i sommer. Frivilligsentralen i Halden holder hus i den gamle eiendommen i Violgt 14, som ble satt opp i 1863.

AVISER SOM ISOLASJON
20 år etter at huset ble bygd, i 1883, skiftet huset eier og det er grunn til å tro at diverse arbeider ble utført mens arkitekt Suhrke i en periode var eier av eiendommen.
Da en del av taket måtte rives i sommer, etter en vannlekkasje som skyldtes at det gikk hull i et rør i kjelleren oppdaget vi nylig at det under panelet lå en stor mengde med aviser.
Det er solide spiker som er brukt for å feste lektene i takbjelkene og derfor er det et møysommelig arbeid vi har startet med å lirke ut enkelte hele avissider.

Til nå har funnet resultert i flere utgaver av Morgenbladet fra august i 1883. Her kommer det også fram at det slett ikke er nytt med søndagsaviser. Søndag den 26ende august ble det også gitt ut avis, i den gang Christiania. Og herfra kan vi lese om ledige værelser i Homansbyen og om datidens "E-6 " - nemlig de tre ukentlige avgangene til Fredrikshald, med anløb i Hankø, i badetiden.

Det kan bli flere interessante funn. Mye kan skjule seg oppunder taket i gamle kjellere.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.