MINNER FRA MIGRASJON

Fereshteh Golparvar fra den Internasjonale kvinnegruppen ved Frivilligsentralen sammen med Liv Bjørnhaug Johansen fra prosjektet Minenr fra Migrasjon

Minner fra migrasjon er et dokumentasjonsprosjekt som tar sikte på å samle inn tekstmateriale, auditivt og visuelt materiele, fra innvandrere i Norge. Liv Bjørnhaug Johansen fra Norsk Lokalhistorisk Institutt var i den forbindelse på besøk hos Halden Frivilligsentral der hun møtte Fereshteh Golparvar fra den Internasjonale Kvinnegruppen, som ønsker å bidra til prosjektet.

KORREKTIV TIL OFFENTLIGE ARKIVER
Innvandrernes egne opplevelser og minner knyttet til innvandringen og møtet med det norske samfunnet, kan være et viktig tillegg og et korrektiv til den dokumentasjonen om innvandringen som finnes i offentlige arkiver. Offentlige arkiver har en tendens til å legge vekt på problemer og utfordringer knyttet til innvandringen. Gjennom dette prosjektet vil vi få fram innvandrernes egne perspektiver, egne opplevelser og egne minner, fortalte Liv B. Johansen, som er prosjektmedarbeider i Minner fra Migrasjon.

Fereshteh Golparvar og Wenche Erichsen, daglig leder ved frivilligsentralen i Halden, vil, i nært samarbeid med flere fra den internasjonale gruppen starte arbeidet med intervjuer blant gruppen innvandrere i lokalsamfunnet, for på den måten å bidra til det nasjonale prosjektet.


Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk folkeminnelag, Landslaget for lokalhistorie, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk Lokalhistorisk Institutt. Prosjektet har fått støtte fra Norsk Kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.


Dette er et viktig og spennende prosjekt, mente Fereshteh Golparvar, som i løpet av møtet kunne presentere flere humoristiske minner fra sitt første møtet med Halden, da hun kom med mann og barn fra Iran i 1993. - Det første som slo familien, var stillheten og overraskelsen var stor da de erfarte at byen var nærmest folketom etter klokka fire. På den tiden var det vanlig at kurderne samlet seg i sentrum. Her i nytt land, i ny by, var de først i tvil om hvor byen egentllig var. Før kjøpesentrene og utenfor Rema 1000 spurte de seg for - hvor ligger egentlig byen? - De trodde de var på et mindre sted, utenfor selve byen, og derfor var de overrasket over svaret; - byen - er akkurat her!

Mange år har gått etter den tid. Familien som består av to voksne og to barn, som nå forlengst har blitt ungdommer, stortrives i Halden og har valgt å bli værende her, selv om tankene ofte er i hjemlandet, med hjemlandets puls,kultur, lukter og språk.
Men det er umulig for oss som var politiske aktivister å returnere, dessverre vil det ikke være forsvarlig at barna våre kan reise på besøk dit heller, fortalte Fereshteh Golparvar.

Nå ønsker Fereshteh å gjøre en innsats med å samle dokumentasjon fra andre innvandreres minner i Halden og ser fram til den første dagen som innsamlingen starter; nemlig under årets flerkulturelle arrangement; Min og Din Verden, som arrangeres på Frivilligsentralen i Violgt 14 lørdag 8.mai.

Denne dagen vil det bli dans, mat, sang og musikk fra et mangfoldig og flerkulturelt Halden, sammen med foredrag og samvær og også et eget intervjurom innredet til minnesamling.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.