STORT FRAMMØTE BLANT FRIVILLIGE

Prosjektet"Fellesskap gir styrke" inviterte til temamøte den 10.januar, der Robert Kjellstrøm t.v. og Jostein Lie fra Halden&Omegn Begravelsesbyrå fortalte fra sin virksomhet på den første temakvelden. Mellom disse to (på bildet) prosjektleder Ellen Rosseland Hansen.

MANGE SPØRSMÅL
De cirka 20 som var tilstede på det tre timers lange temamøtet var alle ivrige (som vanlig -  når denne gruppen møtes!), 19 kvinner og en mann hadde mange spørsmål og synspunkter. Om ritualer, skikker, fremmede kulturer, pris,etc.
Hva med de som ikke har pårørende? I Halden Kommune er det sosialsjefen som her blir kontaktet og som også i samarbeid med byrå, prest og organist planlegger begravelsen og også er tilstede.
Jostein Lie kunne også fortelle at i løpet av hans 25 års virke har han  opplevd  endring når det gjelder hvor mye pårørende engasjerer seg. Mye mer overlates til byråene.
Døden er noe "folk ikke vil se og bli minnet om" og dette kommer også til uttrykk ved at det ofte ikke er ønskelig at de henter med bårebilen i boligområder i dagslys.
Han var også opptatt av det i flere nybygg er svært trangt både i korridorer, inngangsdører og heiser og dette vanskeliggjør arbeidet både for ambulansepersonell og begravelsesbyråer.
Et tema som virkelig angår og berører alle.

PROSJEKTET HAR FÅTT BRUKERE
Prosjektet som nå har kommet igang har også erfaring fra en bruker som fikk mye besøk av en frivillig fra prosjektet i den siste fasen i livet. Erfaringene har vært positive og familien er  meget godt fornøyd.

FLERE TEMAMØTER OG VEILEDNING PÅ PROGRAMMET
Alle de 25 frivillige som gikk på kurs for å bli en frivillig hjelper for alvorlig syke og døende får jevnlig veiledning og tilbud om temamøter den nærmeste tiden. Prosjektleder Ellen Rosseland Hansen vil også fortsette sitt informasjonsprogram om prosjektet overfor helsepersonell.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.