FORELDRENETTVERKET 2004

Foreldrenettverket i Frivillighetssentralen med ny giv og med planer om å starte familiekor og barnevaktring.

Mange kom på møtet 29.januar der deltakerne i foreldrenettverket diskuterte planer for driften av nettverket videre. Tilstede på møtet var flere som har vært med fra starten i 2002, men også noen som nylig har flyttet til byen. Foreldrenettverket skal fortsatt være forankret i Senter for frivillige tjenester og gruppen var enig om at det  var på høy tid at det snarlig åpner seg muligheter for å ta i bruk mer egnede lokaler som har store utviklingsmuligheter for frivillighetssentralen og foreldrenettverket.
Gruppen vil fortsette med å møtes til felles søndagsturer med påfølgende innetreff i barnevernets lånte lokaler på sydsiden.
Frivillighetssentralen vil ta initiativ til et barnevaktkurs, slik at foreldrenettverket kan utvikle en barnevaktring.
Vi håper på et samarbeid med kommunale instanser, bl.annet helsestasjonen om kursopplegg.   n.b. to har allerede meldt seg på et slikt kurs idag!!
Dette haster det å komme igang med!
FAMILIEKOR
Det var også enighet om å fokusere på en aktivitet som mange kan delta på og utifra en rask runde rundt bordet ble det bestemt å møtes for å synge sammen og rett og slett etablere et lekent og uhøytidelig familiekor. Første øvelse blir i Hagekafeen torsdag 12. februar kl.17.00.
Kulturskolen er også kontaktet for om  mulig å legge øvelsene dit.
Foreldrenettverket som ble etablert høsten 2002 for gjensidig støtte, felles turer, samvær, hjelp med barnepass, etc er i vekst og strutter av energi.
Dette er verdifull innsats som må tas ekstra godt vare på. Vi må satse på barna.
Det er de som er fremtiden!
PLASS TIL FLERE
Andre som leser dette og ønsker kontakt med foreldrenettverket,  kontakt  frivillighetssentralen!

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.