TUR TIL HOLMSBU

Holmsbu billedgalleri

Henrik Sørensen

Thorvald Erichsen

Oluf Wold-Torne

Onsdag 29. august drar Frivillighetssentralen i Halden, sammen med Svinndal bygdesentral, på tur til Holmsbu Billedgalleri i Hurum. Bussen går fra Halden 08.30 og det er fortsatt ledige plasser. Ta kontakt , hvis du vil være med.

Holmsbu Billedgalleri holder til i arkitekt Bjart Mohrs berømte museumsbygning fra 1973 på Holmsbu. Galleriets beliggenhet og form harmonerer med landskapet og kunsten.

Holmsbu Billedgalleri ble bygget av Sven Oluf Sørensen, Henrik Sørensens sønn, og forært til Hurum kommune. Galleriet og samlingene var underlagt Hurum kommune frem til 2002 da man gikk over til å bli en stiftelse.

Samlingen omfatter bilder av malerne Oluf Wold Torne (1867-1919), Thorvald Erichsen (1868-1939) og Henrik Sørensen (1882-1962), tre sentrale kunstnere innen den klassisk-dekorative norske malertradisjonen som etablerte seg tidlig på 1900-tallet.

Fra ca 1911 var Holmsbu ved Drammensfjorden et yndet møtested for kunstnerne om sommeren.
Hvorfor har så mange malere og diktere søkt til Holmsbu? Det undret Henrik Sørensen fra sommerstedet i sitt kjære Holmsbu.
Det var lyset som trakk kunstnerne til Holmsbu. "Fordi Holmsbo og især Støa og Jarenskogen er så skjønn, rikartet og har et herlig "lys", som vi malere kaller denne sølvblå, varme soldisen som kommer inn med sønnavinden og svøper hele sommerherligheten inn i noe halvt uvirkelig spill av nær og fjern. Oluf Wold Torne og Thorvald Erichsen er mestre av dette "lys", skriver Henrik Sørensen 18. mai 1935. Ettertiden vet at også Henrik Sørensen var mester av Holmsbu-lyset.

Henrik Ingvar Sørensen var av de ledende kunstnere i sin generasjon, både som utøvende kunstner og som ideolog.

Thorvald Erichsen gjør et sterkt omslag i sin kunst omkring 1900. Fra da av preges den av en sterk interesse for farge, som han rendyrker i tydelig opposisjon mot den naturalisme, som hadde hersket i den foregående perioden. Sammen med Oluf Wold-Thorne sto han fra da av som en av førerne i tidens moderne norske malerkunst.

Kilde: Bilder og tekst Holmsbu Billedgalleri

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.