RÅDMANNEN PÅ STYREMØTE

Rådmann Per Egil Pedersen fastholder fri stasjon for Frivillighetssentralen i Violgata 14 - så lenge sentralen ønsker og det er praktisk for begge parter. Rådmannen informerte om sitt budsjettframlegg og var positiv når det gjaldt Frivillighetssentralens videre virke i den gamle sorenskrivergården, noe blant annet styremedlem Lillian Andersen var godt fornøyd med.

GODT HUS
Gårsdagens styremøte behandlet blant annet økonomien som i år har blitt sterkt preget av de mange oppussingsprosjektene på huset, noe som resulterer i et underskudd på årets drift.
Det er nå inngått en skriftlig avtale mellom Halden Kommune og Frivillighetssentralen og med utgangspunkt i denne vil vi søke om at deler av utgiftene blir dekket av huseieren, Halden kommune.

BEDRE SAMVIRKE
Rådmannen orienterte også om satsningen på tiltak for å redusere sykefraværet i kommunen, noe han også ønsket et tettere samarbeid med blant andre Frivillighetssentralen for å oppnå.

GJENYTELSE
Rådmannen la heller ikke skjul på at han forventet gjenytelser fra frivillig sektor for økonomiske tilskudd som gis fra kommunen.

SAMLOKALISERE
Fra omtaler i avisene har det blitt skrevet at rådmannen foreslår å samlokalisere flere kommunale enheter og på sikt også Frivillighetssentralen.
Til dette sa rådmannen at styret kunne ta det helt med ro. - "Å samlokalisere med andre må først og fremst være hvis det er fornuftig for begge parter og dette vil dere i såfal være med og drøfte."

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.