SPANSK SPRÅK OG KULTUR

Mer enn et vanlig språkkurs har spansk-kurset med Gerd Lombo vært. Gerd, som også underviser elever i spansk på ungdomsskolen vil igjen, som frivillig, tilby spansk, trinn 2 på frivillighetssentralen torsdager. Fra og med 1.februar vil kurset fortsette mange uker videre, hver torsdag fra kl.11-13.

PLASS TIL FLERE
Da det er flere som har gått nybegynnerkurs og som nå er utenlands (ja- de er selvsagt i Spania!) er det også mulig for andre å melde seg, men de må kunne litt på forhånd, ifølge Gerd. Behøver absolutt ikke kunne mye, men bare litt, litt. Så det er bare å ta mot til seg og komme.Her blir alle tatt ekstra godt i mot.  

De som har gått på kurs hos Gerd blir entusiastiske og glade og flere har fått mot til å legge ut på flere reiser og mange har fortsatt på språkkurs videre.

Hyggelig er det på kursdagene. Gruppa er aktive og det undervises i kultur og historie og diskuteres og synges og før jul ble daglig leder invitert til gruppas hyggelige juelavslutning på "spansk vis".

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.