FRIVILLIGSENTRALEN - NEW LOOK!

Snart klare for lansering av ny logo. fra venstre, Ingvild, Wenche, Aud-Ingrid, Anne-Karin, Irene og helt til høyre en VEPS!

Her er blide daglige ledere sammen med til venstre Ingvild M.S. Løken fra The Link. Fra høyre, Daglig leder Irene Sandtorv fra Kvinesdal, Anne Karin Voldmo fra Stavanger, Aud Ingrid Olstad fra Konsvinger og Wenche Erichsen fra Halden var samlet i Halden 4, og 6.august i forbindelse med det pågående arbeidet med lanseringen av frivillighetssentralenes nye profil-program.

SLUTTFASEN
Kultur og Kirkedepartementet ved Samfunns- og frivillighetsavdelingen har tidligere i sommer i brev til alle landets eiere av frivillighetssentralene informert om Kommunikasjonsgruppens arbeid som er gjort. Denne gruppen som har bestått av de ovennevnte daglige ledere og i tillegg Gudbjørg fra Beiarn, har siden november 2006 gjennomført spøørreundersøkelser, kommunikasjonstiltak og vært i dialog med daglige ledere, nettverksledere og styremeldmmmer for landets frivillighetssentraler.
Gruppen har lagt vekt på at alle skal få mulighet til å uttale seg og komme med innspill i forhold til eventuelle endringer.
KKD er positive til arbeidet som kommunikasjonsgruppen har gjort og ser at dette har ført til mange spennende og nyttige diskusjoner om behovet for en felles profil blant landes frivillighetssentraler.

NY LOGO
I løpet av høsten vil det på alle regionkonferansene bli lansert ny logo.
Ingvild Løken, fra byrået THE LINK, vil sammen med kommunikasjonsgruppa delta på samtlige regionkonferanser. 8 og 9,september, region 1, 11 og 12.september i region 13, 16-18 september i region 2 og 22 og 23.september i region 4.

TID TIL SANG - I ALLSANGBYEN HALDEN
De daglige lederne, Irene, Anne-Karin og Aud Ingrid lot ikke sjansen gå fra seg til å oppleve Allsang på Grensen under kommunkasjonsgruppas møtedager. De skal alle synge av hjertens lyst, sammen med Luftforsvarets musikkorps, Ole Edvard Antonsen og mange flere artister under allsangen onsdag kveld og selvsagt håper de at mange skal få sjå dem, med blomst i håret, på torsdag kveld når programmet fra Halden sendes. Så følg med!

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.